آرشیو امامت و رهبری، حاکمان زمان

 • به مامون خبر دادند که حضرت رضا علیه السلام برای دوستان خود مجالس درس تشکیل داده و مردم را فریفته بیان و علم خود نموده است. به محمد بن عمر […] 0

  سختگیری مامون بر امام رضا

  به مامون خبر دادند که حضرت رضا علیه السلام برای دوستان خود مجالس درس تشکیل داده و مردم را فریفته بیان و علم خود نموده است. به محمد بن عمر […]

  ادامه ...

 • امام رضا علیه السلام پس از شهادت امام کاظم ، امامت و دعوت خود را آشکار ساخت و بی پروا به رهبری امت پرداخت . جو سیاسی جامعه در زمان […] 0

  امام رضا در زمان هارون

  امام رضا علیه السلام پس از شهادت امام کاظم ، امامت و دعوت خود را آشکار ساخت و بی پروا به رهبری امت پرداخت . جو سیاسی جامعه در زمان […]

  ادامه ...

 • آزارهای مأمون نسبت به امام رضا (ع) عداوت مامون با حضرت رضا علیه السلام اگر چه مأمون ظاهرا حضرت رضا را تکریم و تعظیم می‌کرد و احترام می‌نمود، در باطن […] 0

  آزارهای مأمون نسبت به امام رضا (ع)

  آزارهای مأمون نسبت به امام رضا (ع) عداوت مامون با حضرت رضا علیه السلام اگر چه مأمون ظاهرا حضرت رضا را تکریم و تعظیم می‌کرد و احترام می‌نمود، در باطن […]

  ادامه ...

 • از اینجا درمی یابیم که چگونه پیروزی عباسیان در دستیابی به حکومت در آن زمان امری معجزه آسا یا خارق العاده نبود ، بلکه کاملاً طبیعی می نمود . چه […] 0

  پیروزی عباسیان بر امویان

  از اینجا درمی یابیم که چگونه پیروزی عباسیان در دستیابی به حکومت در آن زمان امری معجزه آسا یا خارق العاده نبود ، بلکه کاملاً طبیعی می نمود . چه […]

  ادامه ...

 • امام رضا علیه السلام پس از شهادت امام کاظم ، امامت و دعوت خود را آشکار ساخت و بی پروا به رهبری امت پرداخت . جو سیاسی جامعه در زمان […] 0

  امام رضا در زمان هارون

  امام رضا علیه السلام پس از شهادت امام کاظم ، امامت و دعوت خود را آشکار ساخت و بی پروا به رهبری امت پرداخت . جو سیاسی جامعه در زمان […]

  ادامه ...

 • زندگی مامون سراسر کوشش و فعالیت و خالی از رفاه و آسایش آنچنانی بود، درست برعکس برادرش امین که در آغوش زبیده پرورش یافته بود. هرکس زبیده را بشناسد درمی […] 0

  خصوصیات مامون عباسی

  زندگی مامون سراسر کوشش و فعالیت و خالی از رفاه و آسایش آنچنانی بود، درست برعکس برادرش امین که در آغوش زبیده پرورش یافته بود. هرکس زبیده را بشناسد درمی […]

  ادامه ...

 • موکب امامت به شهر مرو نزدیک می شد ، و مردم با شور و شوقی چشم براه بودند ، و مأمون عباسی با اطرافیان به استقبال امام شتافته بودند ، […] 0

  ملاقات امام رضا با مأمون

  موکب امامت به شهر مرو نزدیک می شد ، و مردم با شور و شوقی چشم براه بودند ، و مأمون عباسی با اطرافیان به استقبال امام شتافته بودند ، […]

  ادامه ...

 • گرچه پدر مامون مقام دوم را پس از امین برای وی تضمین کرده بود، ولی این امر البته برای خود مامون هیچ گونه اطمینانی نسبت به آینده اش در مساله […] 0

  تکیه گاه مامون زمان امام رضا

  گرچه پدر مامون مقام دوم را پس از امین برای وی تضمین کرده بود، ولی این امر البته برای خود مامون هیچ گونه اطمینانی نسبت به آینده اش در مساله […]

  ادامه ...

 • مأمون عالمترین خلفا و بلکه شاید عالمترین سلاطین جهان است . در میان سلاطین جهان شاید عالمتر, دانشمندتر و دانش دوست تر ( ۴ ) از مأمون نتوان پیدا کرد […] 0

  مأمون و تشیع

  مأمون عالمترین خلفا و بلکه شاید عالمترین سلاطین جهان است . در میان سلاطین جهان شاید عالمتر, دانشمندتر و دانش دوست تر ( ۴ ) از مأمون نتوان پیدا کرد […]

  ادامه ...

 • اخبار آن حضرت (ع) با مأمون طلب کردن مأمون ، را از مدینه به مرو و ولی عهد گردانیدن وی مأمون از شیعیان امیرمؤمنان علی (ع) بود و بدین اعتقاد […] 0

  اخبار امام رضا(ع) با مأمون

  اخبار آن حضرت (ع) با مأمون طلب کردن مأمون ، را از مدینه به مرو و ولی عهد گردانیدن وی مأمون از شیعیان امیرمؤمنان علی (ع) بود و بدین اعتقاد […]

  ادامه ...