آرشیو حوادث، وقایع، هجرت

 • حضرت رضا از مکه معظمه بیرون شدند و از طریق بادیه وارد قادسیه گردیدند[صفحه ۷۹]قادسیه پانزده میل با کوفه فاصله داشته و آخرین حد عراق به شمار میرفت.احمد بن محمد […] 0

  امام رضا در قادسیه

  حضرت رضا از مکه معظمه بیرون شدند و از طریق بادیه وارد قادسیه گردیدند[صفحه ۷۹]قادسیه پانزده میل با کوفه فاصله داشته و آخرین حد عراق به شمار میرفت.احمد بن محمد […]

  ادامه ...

 • در یزد چندین قدمگاه منسوب به حضرت إمام علیّ بن موسی الرضاعلیه السلام به چشم می خورد . اهمیت و اعتبار تاریخی این قدمگاهها یکسان نیست و هر کدام نیازمند […] 0

  بررسی قدمگاههای إمام رضا (ع) در یزد

  در یزد چندین قدمگاه منسوب به حضرت إمام علیّ بن موسی الرضاعلیه السلام به چشم می خورد . اهمیت و اعتبار تاریخی این قدمگاهها یکسان نیست و هر کدام نیازمند […]

  ادامه ...

 • اهواز در اواخر سال ۵۱ ه’ ق توسط أبو موسی اشعری در زمان زمامداری عمر بن خطاب فتح شد . ابن حوقل که کتاب خود صوره الأرض را در سال […] 0

  کاروان امام رضا در سوق الاهواز

  اهواز در اواخر سال ۵۱ ه’ ق توسط أبو موسی اشعری در زمان زمامداری عمر بن خطاب فتح شد . ابن حوقل که کتاب خود صوره الأرض را در سال […]

  ادامه ...

 • شیعه بودن ایرانیان نیازی به اثبات ندارد ، چه در پیش به حد کافی توضیح دادیم که دولت عباسیان بر پا نشد مگر بر اساس تبلیغ به سود علویان و […] 0

  شیعه گری ایرانیان

  شیعه بودن ایرانیان نیازی به اثبات ندارد ، چه در پیش به حد کافی توضیح دادیم که دولت عباسیان بر پا نشد مگر بر اساس تبلیغ به سود علویان و […]

  ادامه ...

 • در یکی از اعیاد اسلامی مانند عید فطر یا عید قربان ، مأمون برای امام پیام فرستاد که امامت نماز عید را بپذیرد و نماز را برگزار فرماید . امام […] 0

  برپایی نماز عید امام رضا

  در یکی از اعیاد اسلامی مانند عید فطر یا عید قربان ، مأمون برای امام پیام فرستاد که امامت نماز عید را بپذیرد و نماز را برگزار فرماید . امام […]

  ادامه ...

 • بیشترِ درگیری ها و اختلافات فکری در درون سرزمینهای اسلامی ، همواره در خراسان بزرگ انعکاسی می یافتند؛ و این که در زمان اقامت امام رضا علیه السلام در مرو […] 0

  شرق رزم گاه ادیان فرق اسلامی

  بیشترِ درگیری ها و اختلافات فکری در درون سرزمینهای اسلامی ، همواره در خراسان بزرگ انعکاسی می یافتند؛ و این که در زمان اقامت امام رضا علیه السلام در مرو […]

  ادامه ...

 • حضرت رضا (ع) در سر راه خود به یکی از کویرها رسید، و ممکن است این کویر موردنظر همین «کویر لوت» باشد، زیرا حضرت رضا سلام الله علیه پس از […] 0

  حضرت رضا در یکی از کویرها

  حضرت رضا (ع) در سر راه خود به یکی از کویرها رسید، و ممکن است این کویر موردنظر همین «کویر لوت» باشد، زیرا حضرت رضا سلام الله علیه پس از […]

  ادامه ...

 • در سال ۱۹۰ هجری ، فردی به نام رافع ، نوه نصربن سیّار ، در سمرقند ندای مخالفت با حاکمیّت عباسیان سر داد و هارون الرشید را از خلافت برکنار […] 0

  جنبش سیاسی رافع زمان امام رضا

  در سال ۱۹۰ هجری ، فردی به نام رافع ، نوه نصربن سیّار ، در سمرقند ندای مخالفت با حاکمیّت عباسیان سر داد و هارون الرشید را از خلافت برکنار […]

  ادامه ...

 • إمام رضاعلیه السلام از بصره به سوی اهواز حرکت کرد ولی از جزئیات مسیر حرکت ( الخرائج و الجرائح ، ص ۱۰۴ . )إمام علیه السلام و منزلگاههایی که حضرت […] 0

  ورود امام رضا به اهواز

  إمام رضاعلیه السلام از بصره به سوی اهواز حرکت کرد ولی از جزئیات مسیر حرکت ( الخرائج و الجرائح ، ص ۱۰۴ . )إمام علیه السلام و منزلگاههایی که حضرت […]

  ادامه ...

 • امام علیه السلام از بصره بیرون شده و به طرف اهواز حرکت کردند، و پس از چند روز به اهواز رسیدند، اهواز یکی از شهرهای معروف خوزستان است، و در […] 0

  امام رضا در اهواز

  امام علیه السلام از بصره بیرون شده و به طرف اهواز حرکت کردند، و پس از چند روز به اهواز رسیدند، اهواز یکی از شهرهای معروف خوزستان است، و در […]

  ادامه ...