آرشیو اخلاق و فضائل

 • بر هر مسلمانی واجب است که آبروی برادر و خواهر مسلمانش را نگاه دارد ، و حتی در غیابش نیز باید آبرویش حفظشود ، و اسلام غیبت مرد و یا […] 0

  اهل بیت و حفظ آبروی مردم

  بر هر مسلمانی واجب است که آبروی برادر و خواهر مسلمانش را نگاه دارد ، و حتی در غیابش نیز باید آبرویش حفظشود ، و اسلام غیبت مرد و یا […]

  ادامه ...

 • عبادت امام رضا (ع) براى آنان که بودن را مفهومى جز بنده بودن ندانند، پرستش نه یک «تکلیف»، بلکه معناى زندگى و راز جاودانگى است. در نگاه آنان خدا پرستیدن […] 0

  عبادت امام رضا (ع)

  عبادت امام رضا (ع) براى آنان که بودن را مفهومى جز بنده بودن ندانند، پرستش نه یک «تکلیف»، بلکه معناى زندگى و راز جاودانگى است. در نگاه آنان خدا پرستیدن […]

  ادامه ...

 • حضرت امام رضا (ع) بر حسب ظاهر دوّمین شخصیّت کشور اسلامی آن روز بودند ، و این کشور از مجموع دو ابرقدرت آمریکا و شوروی هم بزرگتر بود ، زیرا […] 0

  صفات عالیه انسانی امام رضا

  حضرت امام رضا (ع) بر حسب ظاهر دوّمین شخصیّت کشور اسلامی آن روز بودند ، و این کشور از مجموع دو ابرقدرت آمریکا و شوروی هم بزرگتر بود ، زیرا […]

  ادامه ...

 • این از چیزهایی است که تمام مورخان درباره آن اتفاق نظر دارند .کوچکترین مراجعه به کتابهای تاریخی این نکته را بخوبی روشن می گرداند . حتی مامون بارها خود در […] 0

  فضایل امام رضا

  این از چیزهایی است که تمام مورخان درباره آن اتفاق نظر دارند .کوچکترین مراجعه به کتابهای تاریخی این نکته را بخوبی روشن می گرداند . حتی مامون بارها خود در […]

  ادامه ...

 • هشتمین امام نور ( علیه السلام ) فرمود : « هر کس مرا در سرزمین غربت و دور از خانه و خاندانم ، آگاهانه زیارت کند در سه جا و […] 0

  بازدید امام رضا در سه موقعیت حساس

  هشتمین امام نور ( علیه السلام ) فرمود : « هر کس مرا در سرزمین غربت و دور از خانه و خاندانم ، آگاهانه زیارت کند در سه جا و […]

  ادامه ...

 • روزی خانمی را دیدیم که هاج و واج مانده بود . به جای اینکه لباسها را به تن کند آنها را زیر و رو می کرد و با تعجب نگاهشان […] 0

  امام رضا امام رئوف

  روزی خانمی را دیدیم که هاج و واج مانده بود . به جای اینکه لباسها را به تن کند آنها را زیر و رو می کرد و با تعجب نگاهشان […]

  ادامه ...

 • تمام عمر امام رضا (ع) ، چه آن زمان که هنوز به مقام امامت نرسیده بود و چه آن گاه که پس از شهادت پدر بزرگوارش حضرت امام موسی کاظم […] 0

  شخصیت سیاسی امام رضا

  تمام عمر امام رضا (ع) ، چه آن زمان که هنوز به مقام امامت نرسیده بود و چه آن گاه که پس از شهادت پدر بزرگوارش حضرت امام موسی کاظم […]

  ادامه ...

 • از متون اسلامی می توان نتیجه گرفت که آن حضرت عالم بما سوی الله ، واسطه فیض این عالم ، معدن کلمات پروردگار ، صندوق انوار الهی و خزینه علم […] 0

  مقام علمی حضرت رضا (ع)

  از متون اسلامی می توان نتیجه گرفت که آن حضرت عالم بما سوی الله ، واسطه فیض این عالم ، معدن کلمات پروردگار ، صندوق انوار الهی و خزینه علم […]

  ادامه ...

 • صفات ظاهری آن حضرت در فصول المهمه آمده است که آن حضرت قامتی معتدل و میانه داشت . اخلاق و رفتار آن حضرت طبرسی در اعلام الوری گوید : درباره […] 0

  صفات ظاهری امام رضا

  صفات ظاهری آن حضرت در فصول المهمه آمده است که آن حضرت قامتی معتدل و میانه داشت . اخلاق و رفتار آن حضرت طبرسی در اعلام الوری گوید : درباره […]

  ادامه ...

 • رجاء ابی ضحاک ، فرمانده ماءمران برای آوردن امام رضا – علیه السلام – در ضمن شرح عبادت های شبانه روزی امام می گوید :امام رضا – علیه السلام – […] 0

  عبادت امام رضا (ع) در سفر

  رجاء ابی ضحاک ، فرمانده ماءمران برای آوردن امام رضا – علیه السلام – در ضمن شرح عبادت های شبانه روزی امام می گوید :امام رضا – علیه السلام – […]

  ادامه ...