• مرحوم راوندی به نقل از محمّد بن زید رزامی حکایت کند :روزی در خدمت حضرت علیّ بن موسی الرّضا علیهما السلام بودم ، که شخصی از گروه خوارج – که […]
  • ( حاجت روا )شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل فرموده است :مردی از اهل بلخ با غلام خود بقصد زیارت حضرت رضا ( علیه السلام ) حرکت نمود تا […]
  • ۴۳- حضرت رضا علیه السلام از پدرانش از حسین بن علی علیهم السلام روایت میکند که فرمود: حضرت رسول صلی الله علیه و آله بر علی (ع) وارد شدند در […]