• ۱۱- حضرت رضا علیه السلام از پدرش از حضرت سجاد سلام الله علیه و او از پدرش از علی علیهم السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و […]
  • چهل حکمت رضوى ۱ ـ مِن اَخلاقِ الاَنبیاء التَّنّظُّف نظافت موجب پاکى جسم است نظافت مایـه آرام جـان است امـام هشتمین فرمود بـا خلق نظـافت شیـوه پیغمبران است   ۲ […]
  • احسان مردی به محضر حضرت رضا علیه السلام آمد و گفت: به اندازه مروت خویش به من احسان کن، فرمود: نمی‏توانم (زیرا مروت امام خارج از حد بود). گفت: پس […]