• من در سفر امام رضا (ع) به خراسان همراه او بودم ؛ روزی همه غلامان خود را که اهل سودان و جاهای دیگر بودند بر سر سفره خود دعوت کرد […]
  • هارون در زمان خلافت خود، «محمد امین» را (که مادرش زبیده بود) ولیعهد خود قرار داده از مردم برای او بیعت گرفت و «عبداللّه المامون» را نیز (که از مادری […]
  • حوادث و وقایع زمان امام رضا علیه السلام ۱- زندانى و مسموم شدن امام ‏کاظم علیه السلام ، پدر امام‏ رضا علیه السلام ، به ‏دستور هارون‏ الرشید. ۲- جنگ […]