• ۳۶- حضرت رضا علیه السلام از جدش رسول خدا (ص) روایت کرده که فرمود: انگور را دانه دانه میل کنید که هضمش آسانتر و گواراتر خواهد بود.۳۷- حضرت رضا علیه […]
  • عده ای از حضرت رضا علیه السلام خواهش کردند که در حضور مأمون در مناظره ای در مورد امامت شرکت کند . امام پذیرفت ، مجلسی تشکیل شد و « […]
  • متن حدیثسوره الحِجر ( ۱۵ ) ۱- العیّاشی عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر ، عن أبی الحسن قال : سأله رجل عن الجزء و جزء الشی ء فقال […]