• بعد از این حضرت رضا (ع) متوجه راس الجالوت شد و فرمود تو از من[صفحه ۶۱۰]سوال میکنی یا من از تو بپرسم؟گفت من از شما سوال خواهم کرد و جواب […]
  • مرحوم محدث بیرجندی علامه حاج شیخ محمدباقر بن محمدحسن قائنی در کتاب کبریت احمر فرمود :در سفریکه مشرف شدم بزیارت حضرت رضا ( علیه السلام ) پای احقر چند شبانه […]
  • مناظره امام رضا علیه السلام با عالم سنی عده ای از حضرت رضا علیه السلام خواهش کردند که در حضور مأمون در مناظره‌ای در مورد امامت شرکت کند. امام پذیرفت، […]