• در فضای عالم امکان عجب غوغاستیکز زمین تا آسمان بزم طرب برپاستیهر کجا پا می نهی ، باشد گلستان از سرورنغمه های بلبلان تا گنبد خضراستینجمی از نجمه ، درخشان […]
  • گشته عالم، غرق ماتم در عزای جواد الائمه کرده زهرا ناله برپا در عزای جواد الائمه شد ز بیداد، شهر بغداد کربلای جواد الائمه شهادت مظلومانه جوانترین شمع هدایت و […]
  • امام رضا در دوران هارون، امین و مأمون امامت امام رضا علیه السلام به سال ۱۸۳ هجری، پس از شهادت پدر بزرگوارش در زندان هارون، در سن ۳۵ سالگی عهده […]