• میرزا آقای سبزواری در اداره ژاندارمری توپچی بود . مأمور می شود با پنج نفر از توپچیان یک گاری فشنگ و باروت به شهر تربت ببرند و چون از مشهد […]
  • بخشی از کتاب امام رضا علیه السلام در رزمگاه ادیاننوشته سهراب علویدر این بخش، سَرِ آن است تا رویدادِ ولایت عهدی حضرت رضا (ع) از زوایه ای نوین بررسی و […]
  • متن حدیثسوره القلم ( ۶۸ ) الصدوق قال : حدّثنا الحسین بن إبراهیم بن أحمد بن هشام المکتّب رضی الله عنه قال : حدّثنا أبوالحسین محمّد بن جعفر الکوفی الأسدیّ […]