حوادث، وقایع، هجرت

ظهور محمد بن ابراهیم در کوفه

محمد بن ابراهیم معروف به ابن طباطبا در کوفه قیام کرد و خود را به عنوان یکی از رهبران و مخالفین خلافت بنیعباس به مردم معرفی کرد.
ابنطباطبا مردم را به کتاب و سنت دعوت میکرد و میگفت: مردم باید یکی از آل محمد علیهم السلام را برای خلافت برگزینند و به حکومت و امامت وی رضایت دهند.
مردم کوفه دعوت محمد بن ابراهیم را پذیرفتند و جماعت زیادی با او بیعت کردند.
یکی از کسانی که برای پیشرفت امور ابن طباطبا بسیار فعالیت میکرد و همه کارها را تحتنظر داشت، ابوالسرایا سری بن منصور بود.
این مرد که بسیار شجاع و دلیر بود فرماندهی جنگ با مخالفین را به عهده داشت، در این وقت جنگهای متعددی بین سری بن منصور، و حسن بن سهل فرمانده لشکر مامون در عراق پیش آمد و ابوالسرایا همواره پیروز میشد و پیش میرفت.
حسن بن سهل از پیشروی ابوالسرایا بسیار ناراحت بود و فعالیت میکرد که
[صفحه ۷۴]
هر چه زودتر او را از پا درآورد، و فتنه و آشوب را بخواباند، از این رو عبدوس بن محمد مرورودی را با چهار هزار نفر فرستاد تا با ابوالسرایا جنگ کنند.
عبدوس طبق فرمان حسن بن سهل در منطقهای به نام «جامع» با او روبرو شد و جنگ شدیدی آغاز گردید، عبدوس در جنگ کشته شد، و همه آن چهار هزار نفر جز چند نفر کشته شدند.
این شکست فاحش موجب شد که مردم دسته دسته به لشکر ابوالسرایا داخل شوند، و از این پس ابن طباطبا شوکت و قدرت و شهرتی به هم رسانید، و در کوفه سکه زد و رسما زمام امور را در دست گرفت.
بعد از این علویان که در اطراف و اکناف عراق، شام و حجاز مخفی بودند هر کدام از ناحیهای قد برافراشتند، و مخالفت خود را با مامون و خلافت آل عباس آشکار کردند.
در این هنگام ابوالسرایا و علویان در کوفه به منازل بنیعباس و طرفداران آنها حمله آوردند، و هر چه در خانهها بود غارت کردند و خانهها را خراب نمودند، و همه ضیاع و عقار و متعلقات آنان را ضبط کرده و همه را از کوفه اخراج کردند.
پس از اینکه کوفه کاملا در اختیار ابن طباطبا قرار گرفت، و حکومتش استقرار پیدا کرد، فعالیتهای خود را در اطراف آغاز نمود.
نخست لشکریان خود را به طرف بصره فرستاد و آن ناحیه را فتح کرد، و سپس واسط و اطراف آن را متصرف شد.

عباس بن محمد جعفری را به بصره فرستاد و امور آن منطقه را بدو سپرد، و حسن بن حسن را والی مکه نمود، و ایالت فارس را به اسماعیل بن موسی بن جعفر علیهماالسلام واگذار کرد، و اهواز را به زید بن موسی بن جعفر داد، و یمن را به ابراهیم
[صفحه ۷۵]
ابن موسی بن جعفر تفویض کرد، و سپس محمد بن سلیمان علوی را مامور کرد که به مدائن برود و از طرف مشرق به بغداد که مقر عباسیان بود حمله کند.
برگرفته از کتاب اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام نوشته: عزیزالله عطاردی قوچانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *