از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعار میلاد امام رضا (ع) – هـر چـی کـه دل، تُـو عـالمه، اسـیر عـشق یـاره

هـر چـی کـه دل، تُـو عـالمه، اسـیر عـشق یـاره
هـر چـی داره یـا نـداره بـه پـای تـو مـی ذاره۲

هـمیشه قبله چشـام رضـائه
خـدا دونه ذکـر لبـام رضـائه

هر چی دارم ماله امام رضائه۲
روز جـزا، غـیر خـدا

چشمم بـه دنـبال امـام رضـائه۲

یـه حـرمی، تـو مشـهده، کـه دل رو کـرده غـارت
انـگاری کعبـه هم می یاد، خودش برا زیارت۲

کـعبه کعـبه ها امام رضائـه
قـبله قبـله ها امـام رضـائه

تـجلی خـدا امام رضائه۲

امـید مـام بـعد خـدا
نـور دل زهـرا امـام رضـائه

هـر کـی داره، یـه شـاخه گل، برداره زود بیاره
تُو دلش از، مهر و صفا، هر چی داره بـیاره

آخـه اومـد امـام مـهربونی
عشق منه، خدا تو خوب می دونی

مهـرشُ از تُو پیشونیم می خونی۲
کـعبه طوس، شمس الشموس
نـگار آسـمونی یـار جـونی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *