امامت و رهبری، حاکمان زمان

جنبش هاى سیاسى در عصر امام رضا (ع) – جنبش حصین

جنبش هاى سیاسى در عصر امام رضا (ع) – جنبش حصین

در سال ۱۷۵ هجرى ، یکى از موالیان قیس بن ثعلبه ، به نام حصین ، در خراسان خروج کرد. حاکم سیستان، عثمان بن عماره ، سپاهى را براى سرکوبى وى گسیل داشت، امّا حصین بر سپاه اعزامى چیره شد و شهرهاى بادغیس، بوشنج و هرات را به تصرّف خود درآورد. با نیرو گرفتن شورشیان، هارون الرشید به غطریف فرمان داد تا قیام را سرکوب کند و او داود بن یزید را در رأس سپاهى دوازده هزار نفرى به نبرد حصین فرستاد، امّا شورشیان، با جمعیّتى حدود شصت نفر، سپاه داود را به پذیرش شکست واداشتند. سرانجام، دو سال پس از آغاز شورش، در سال ۱۷۷ هجرى ، حصین به قتل رسید و آشوب فرو نشست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *