اصحاب و شاگردان

یاران امام رضا (ع) – محمد بن ابى عمیر ازدى

یاران امام رضا (ع) – محمد بن ابى عمیر ازدى

وى از ثقات راویان و اصحاب امام کاظم، امام رضا و امام جواد علیهم السلام است که خانه اش محل رفت و آمد شیعه بوده. ابن ابى عمیر در بغداد مى زیسته و نزد موافق و مخالف احترام و منزلتى داشته است. هارون الرشید وى را براى نپذیرفتن قضاوت یا براى نشان ندادن محل شیعیان، به زندان افکند و شکنجه کرد. گویند چهار سال در حبس هارون بود. ابن ابى عمیر را تألیفات زیادى است؛ چنان که کتابهاى وى را نود و چهار جلد نوشته اند و چون مدت حبس وى تمام شد، خواهرش از ترس، کتب وى را در محلّى مدفون ساخت که به سبب رطوبت یا آب باران تلف شد، لذا وى پس از آزادى چون اسناد و روایاتى را که با واسطه از ائمه نقل کرده، از یاد برده بود، احادیث مزبور را به حذف اسناد روایت مى نمود، ولى به واسطه وثاقت و جلالت شأن و این که از غیر ثقات نقل حدیث نمى کرده، اصحاب، روایات مرسله وى را تلقى به قبول نموده و به قول کشى اجماع بر صحت مراسیل وى دارند. فوت ابن ابى عمیر به سال ۲۱۷ هجرى اتفاق افتاد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *