اصحاب و شاگردان

یاران امام رضا (ع) – صفوان بن یحیى کوفى بجلى

یاران امام رضا (ع) – صفوان بن یحیى کوفى بجلى

وى پارچه فروش بود، و از همین رو، لقب ( بیّاع السابرى ) داشت. با این حال، از روایان موثق بود و به سِمت وکالت حضرت رضا(ع) نیر افتخار داشت. کشى وى را از اصحاب حضرت موسى بن جعفر(ع) برشمرده است. شیخ طوسى وى را اهل زمان خویش مى شمارد و مى گوید: وى در ورع و عبادت به مرتبه اى بوده که در طبقه خود همتا نداشته است. صفوان را تألیفات متعددى است که آنها را سى کتاب نوشته اند. از رجال شیخ چنین مستفاد مى شود که وى محضر امام جواد(ع) را نیز درک نموده است. صفوان از کسانى است که شیعه بر صحّت مرویّات وى و مرتبه فقاهت او اتفاق نظر داشته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *