احادیث و سخنان

کرامت پنجاه و سوم امام رضا

آیت الله وحید خراسانی فرمودند:
مدت بیست سال در مدرسه حاج حسن در مشهد تحت سرپرستی مرحوم حاج شیخ حبیب الله گلپایگانی – که سالها در مسجد گوهر شاد امام جماعت بود – بودم.
ایشان روزی به من فرمودند:
مدتی در تهران مریض و بستری شدم؛ روزی به جانب حضرت رضا علیه السلام رو کرده، گفتم:
آقا! من چهل سال تمام پست در صحن، در سرما و گرما، سجاده پهن کرده، نماز شب و نوافل نیمه شبم را – تا در باز می شد
– می خواندم و بعد داخل می شدم؛ حالا که بستری شده ام به من عنایتی بفرمایید.
ناگاه در همان حال بیداری دیدم در بستان و باغی در خدمت حضرت رضا علیه السلام هستم ایشان از داخل باغ گلی چیده، به دست من دادند من آن گل را بوییدم و حالم خوب شد.
آن دستی که حضرت رضا علیه السلام به آن دست گل داده بودند، چنان با برکت بود که بر سر هر بیماری می کشیدم فی الحال شفا می یافت.
آقای وحید فرمود:
آقای گلپایگانی فرمودند:
ابتدا با یک مرتبه دست کشیدن بیماریهای صعب العلاج بهبود می یافت؛ ولی بعدها که با این دست با مردم مصافحه کردم، آن برکت اول از دست رفت؛ اکنون باید دعاهای دیگری را نیز به آن بیفزایم تا مریضی شفا یابد.
آقای وحید فرمودند:
بیمارهای زیادی که به سرطان و بیماریهای دیگر دچار بودند، به دست ایشان شفا یافتند.
در پایان کتاب، توفیق روز افزون متوسلین زائر حضرت رضا علیه السلام را از خداوند کریم خواهانم؛ و امیدوارم که زوار محترم و جویندگان مهر و محبت علی بن موسی الرضا در این درگاه پر فیض، ارمغان مرا از من که چون موری ناچیز هستم بپذیرند و مرا از دعای خیر فراموش نفرمایند. ضمنا باید تذکر دهم که کرامات و عنایات حضرت رضا علیه السلام مسلم به این وقایع منحصر نمی شود؛ ما قسمتی که به آن برخورد کردیم، انتخاب نمودیم چه بسا از کرامات که به ما نرسیده و چه بسا کراماتی که شخص خودش ابراز ننموده است.
این کرامات هم خواندنی است
نویسنده کتاب روزی کرامات حضرت رضا علیه السلام صحبت می کردم شخصی پس از پایان سخنرانی گفت:
آقای خسروی من هم برایتان یک
کرامات نقل کنم.
گفت من رئیس دبیرستان هستم آخر سال نتیجه قبولی و مردودی دانش آموزان رإعلام کردیم، دو نفر بلاتکلیف بودند، هر دو با هم به دفتر مراجعه کردند و نتیجه را خواستند.
گفتم
شما به دو نمره احتیاج دارید تا قبول شوید. شروع کردن به گریه کردن.
گفتم: چرا پیش من گریه می کنید بروید حرم، از حضرت رضا علیه السلام بخواهید؛ اینها از دفتر خارج شدند.
اتفاقا پس از چند ساعت دبیر مربوطه آمد، ابتدا پرونده یک نفر از آنها را جلویش گذاشتم و گفتم دو نمره احتیاج دارد نگاه کرد و نمره داد. دومی را که گذاشتم نگاه کرد و گفت:
نمی دهم؛ اصرار کردم؛
گفت:
می خواهی آن یکی را مثل اول بکنم. من بیش از آن صلاح ندانستم اصرار کنم.
فردا ولی یکی از آن دو مراجعه کرد و گفت:
دیروز فرزندم تا شب در حرم به زاری تضرع پرداخته بود که شب به اصرار او را آوردیم. نتیجه چیست؟ وقتی جویای اسم او شدم معلوم شد همان کسی است که به او نمره داده است. که متوسل به حضرت رضا علیه السلام شده، لذا باید توجه داشت تنها نباید مریض مراجعه کند بلکه هر کس هر نوع گرفتاری دارد. متوسط شود مایوس برنمی گردد.
پایان – موسی خسروی
۱ آسایش دادن، آسودگی
۲- ره آورد، چیزی که از سفر برای دوستان و خویشان برند.
۳ نام مادر آن جناب به اختلاف نقل شده از قبیل:
طاهره، سمان، سکن، سکینه (در جنات الخلود این نام را هم نوشته است)، نجمه و آخرین نامش تکتم بوده است.
۴ ص ۵، جزء ۴۹ بحار …
۵ دودمان، خاندان، طایفه، دسته ای از مردم که از یک نژاد یا قبیله باشند.
۶ ص ۷،
جزء ۴۹ بحار …
۷ ص ۲۰، عیون اخبار الرضا، ج ۱٫
۸ ساعدی در کتاب شرح زندگانی آن حضرت به لقب مکیده المکحدین نابود کننده حیله دشمنان هم نوشته است.
۹ ص ۲۰۵، ج ۲، عیون اخبار ارضا ممکن است خرید این حیوانات برای اغفال هارون و عمالش بوده است.
۱۰ قهر و غلبه، وقار، ابهت.
۱۱ خودداری از اظهار عقیده و مذهب، خود را هم مذهب دیگران نشان دادن برای حفظ جان ۱۲ ص ۲۵۷، روضه کافی.
۱۳ واقفیها کسانی بودند که امامت حضرت رضا علیه السلام را نپذیرفتند و در امامت موسی بن حعفر علیه السلام توقف نمودند یا به عبارت دیگر جمعی از اصحاب امام هفتم بودند که امامت را بر امام هفتم ختم دانستند.
۱۴ آشکارا بیان کرد.
۱۵ ص ۱۱۵، ج ۴۹ بحار الانوار.
۱۶ سخن چینها.
۱۷ این حرز در مهج الدعوات هست و به نام رقعه الحبیب آن حضرت نام می برند.
۱۸ ص ۱۱۳، جزء ۴۹ بحار …
۱۹ صوابدید، راست و درست پنداشتن.
۲۰ ص ۵۸، جزء ۴۹ بحار …
۲۱ کنایه موضوعی که بر سر زبانها افتد و در همه جا بگویند، سخنی که همه مردم بگویند.
۲۲ پاورقی فرهنگ دهخدا، لفظ خراسان.
۲۳ اماکن مقدسه، ص ۱۳۴٫
۲۴ تمام جغرافیای خراسان از فرهنگ دهخدا.
۲۵ ص ۱۵۳، ج ۳، روضه الصفا.
۲۶ این حدیث را با همین سند یکی از پادشاهان سامانی با طلا نوشت و دستور داد با خودش دفن کنند؛ پس از فوت او را در خواب دیدند و از او پرسیدند:
خداوند با تو چه معامله ای کرد، او در جواب گفت:
بواسطه گفتن این حدیث و تصدیق حضرت محمد صلی الله علیه و آله و نوشتن این حدیث با آب طلا مرا
بخشید. کشف الغمه ص ۱۴۴، ج ۳٫
۲۷ جمعیتی بالغ بر چند هزار نفر به استقبال رفته بودند بیش از سیصد هزار نفر محدث در نیشابور بودند؛ بیست و چهار هزار قلمدان، برای نوشتن حدیث – که ۱۲ هزار آن مرصع به طلا و جواهر بود – حاضر کردند. محدث قمی می نویسد:
نیشابور در آن زمان هزار محدث داشت که اکثر آنها به استقبال رفته بودند. ص ۴۸۵، ج ۱، زندگی حضرت رضا علیه السلام، تالیف عمادزاده.
۲۸ ص ۱۲۵، جزء ۴۹ بحار …
۲۹ جزء ۴۹ بحار الانوار، ص ۱۲۵٫
۳۰ اقتباس از ص ۱۸۶، ج ۱، مطلع الشمس.
۳۱ ص ۳۲۵ بحار الانوار، ج ۴۸٫
۳۲ نزول حضرت رضا علیه السلام در این باغ اولا اجباری بود ثانیا جهت خرید باغ برای زوار خود.
۳۳ نقل از زندگی حضرت رضا علیه السلام به قلم عمادزاده.
۳۴ ص ۳۲۳، جزء ۴۸، بحار …
۳۵ ص ۱۳۸، جزء ۴۹ بحار … بقیه این خطبه در توحید بحار … است.
۳۶ دو ماه … در جزء ۴۹ بحار، ص ۱۴۳ نقل از عیون اخبار الرضاست.
۳۷ ص ۱۲۹، ج ۴۹، بحار …
۳۸ علل الشرایع، ج ۱، ص ۲۲۶٫
۳۹ ص ۱۲۳، جزء ۴۹ بحار … متن خطبه در ص ۱۴۷٫
۴۰ ص ۱۲۳، جزء ۴۹ بحار … متن خطبه در ص ۱۴۷٫
۴۱ ص ۱۳۹، ج ۴۹، بحار …
۴۲ ص ۱۶۴، جزء ۴۹ بحار …
۴۳ بقیه دعا در جزء ۴۹ بحار … ص ۸۲ است.
۴۴ جاثیلق، پیشوای مسیحیان
۴۵ راس الجالوت:
رئیس یهودیان
۴۶ تفصیل مناظره در اجتجاج طبرسی و اجتجاجات بحار نقل شده است؛ ولی ما به همان مقدار که علامه مجلسی رضوان الله علیه در جزء ۴۹ بحار آورده اکتفا کردیم.
۴۷ عیون
اخبار الرضا، ج ۱، ص ۱۵۴٫
۴۸ بداء از اعتقادات ماست که خداوند هر چه را اراده فرماید می تواند تغییر و تبدیل دهد. آیه (یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب) شاهد همین معنی است.
۴۹ بازداشتن، بخشیدن. فرهنگ صبا.
۵۰ مامون با اینکه متوجه شده بود که حرکت او به طرف عراق برای دلجویی بنی عباس و مخالفان خود لازم است. ولی انجام این کار غیر ممکن است با وجود فضل که برای اوضاع مسلط بود که حتی سپاه پیشرو را برگرداند و شخصیت امام علیه السلام در نظر عموم مردم چنان بود که دیگر جایی برای مامون نبود از اینها گذشته بنی عباس با فضل و حضرت رضا علیه السلام مخالف بودند؛ شاید مامون خیال داشت در همین حمام هر دو را بکشد ولی چون امام مخالفت کرد فضل کشته شد مامون هم چون وضع را چنین دید برای کشتن حضرت رضا علیه السلام برنامه دیگری ترتیب داد.
۵۱ نقل از زندگانی حضرت رضا علیه السلام عمادزاده، ج ۲، ص ۳٫
۵۲ نام شهری در کنار رود فرات بود که ویران شده است.
۵۳ نقل از تاریخ طبری به نقل از زندگانی حضرت رضا علیه السلام نوشته عمادزاده،
۵۴ طرطوس:
یکی از شهرهای سوریه (ف، عمید)
۵۵ سفینه البحار. ج ۱٫ لفظ امن
۵۶ ص ۱۴۰، ج ۴۹ بحار …
۵۷ ص ۱۴۴، ج ۴۹، بحار …
۵۸ عیون اخبار الرضا ج ۲، ص ۲۳۹٫
۵۹ ص ۲۸۵ – ۲۸۶، ج ۴۹، بحار …
۶۰ ص ۳۰۷، ج ۴۹، بحار …
۶۱ ص ۱۱۷، ج ۴۹، بحار …
۶۲ کشف الغمه: ج ۳ ص ۲۱۵٫
۶۳ در ص ۲۹۴ بحار … نوشته است که در روایت هرثمه
آمده است که آن حضرت با انگور و اناری که با ناخن زهر آلود، دانه کرده بودند، مسموم کردند.
۶۴ ص ۳۰۱، ج ۴۹، بحار.
۶۵ در روایتی از احوالات حضرت جواد علیه السلام نقل می شود که اباصلت عرض کرد:
یا بن رسول الله پس از یک سال عاقبت به فریادم رسیدی، امام علیه السلام فرمود:
اگر زودتر، مرا می خواندی، زودتر نجادتت می دادم.
۶۶ جزء ۴۹ بحار ص ۲۹۳٫
۶۷ ارشاد مفید ص ۲۸۸٫
۶۸ این شعر از مستدرک وسایل، ج ۸، ص ۱۱۵، منقول است.
۶۹ مرمت کردن، اصلاح خلل یا خرابی چیزی.
۷۰ گردش و تفریح (ف – عمید)
۷۱ میل، طول یک چشم انداز است، سه میل را یک فرسخ هم گفته اند. مجمع البحرین
۷۲ وسایل، ج ۸، ص ۲۴۹٫
۷۳ پاکدامنی، پاک شدن از عیب و آلایش، دوری کردن از بدی (ف – عمید)
۷۴ مستدرک الوسایل، ج ۸، ص ۱۱۵٫
۷۵ مکارم الاخلاق، ص ۱۱٫
۷۶ ماکیان، مرغ خانگی.
۷۷ چیزی کم بها که در چیز گرانبها مخلوط کنند؛ مانند:
فز کم بها با رز یا سیم ترکیب کنند. خیانت (ف – عمید)
۷۸ کرایه دهنده
۷۹ ص ۴۹۰، با تشدید (یاء) نوشته شده است (سیابه)
۸۰ سفینه البحار، لفظ عبدالرحمن بن سیابه.
۸۱ وسایل، ص ۲۷۶٫
۸۲ مرآه الحج از فروع کافی و ص ۵۹ احادیث منتخب از روضیه کافی.
۸۳ ص ۲۴۵، بحار … (چاپ قدیم)
۸۴ روضه کافی، ص ۳۰۳ در ص ۴۸۵، مکارم الاخلاق. و ص ۵۰ حج محسن قرائتی از قول امام سجاد علیه السلام منقول از وافی ج ۲، آداب السفر ص ۶۳ و ص ۱۹۲ روضه کافی در ص ۴۰ فلسفه حج این حدیث را از قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله نوشته است.
۸۵ سویق:
آرد نرم، الک نکرده ف – نوین.
۸۶ ص ۱۹۲، ج ۲ روضه کافی
محمص: سرخ شده، پخته.
۸۷ ج ۷۸، بحار ص ۲۵۸، به نقل مستدرک سفینه لفظ مرء.
۸۸ دوری، جدایی، از هم جدا شدن.
۸۹ اجراء، انجام ف – نوین.
۹۰ راهنمای حرمین شریفین، ج ۲ ص ۴۸٫
۹۱ ج ۸، وسایل، ص ۲۷۳٫
۹۲ ص ۵۴۲، مفاتیح الجنان.
۹۳ وسایل، ج ۸، ص ۳۱۲٫
۹۴ ص ۴۹۸، مکارم الاخلاق.
۹۵ ص ۴۸۰، مکارم الاخلاق و ص ۴۰ فلسفه حج.
۹۶ ص ۲۷، احکام حج و اسرار آن.
۹۷ لغط سر و صدا، داد و فریاد، هیاهو، صداهای درهم و بر هم (ف – نوین)
۹۸ فی المصدر: منسفا.
۹۹ مستدرک الوسائل، ج ۸، ص ۲۱۳ و ۲۱۳ و ۱۹۱ روضه کافی.
۱۰۰ مستدرک الوسایل، ج ۸، ص ۲۱۲٫
۱۰۱ بحار، ۷۴، ص ۱۹۶٫
۱۰۲ وسایل، ج ۵، ص ۳۰۳، مکارم الاخلاق، ص ۴۷۹، ج ۱٫
۱۰۳ وسائل، ج ۵، ص ۳۰۴٫
۱۰۴ وسایل، آداب سفر، ص ۲۷۳٫
۱۰۵ نقل از مفاتیح الجنه، ص ۵۴۰٫
۱۰۶ ص ۴۷۹ت مکارم الاخلاق.
۱۰۷ مکارم الاخلاق.
۱۰۸ راهنمای حرمین شریفین، ج ۲، ص ۸۴٫
۱۰۹ جحفه: روستای بزرگی است بر سر راه مکه به مدینه، ص ۱۰۲، حرمین شریفین.
۱۱۰ راهنمای حرمین شریفین، ج ۲، ص ۸۶، به نقل از کافی.
۱۱۱ ما این جریان را از راهنمای حرمین شریفین نقل کرده ایم؛ اما در ج ۸، مستدرک الوسایل، ص ۲۲۰ به نقل از غوالی اللثالی این جریان را به رسول اکرم صلی الله علیه و آله نسبت می دهد؟
فرمود: کلکم افضل منه همه شما از او بهتر هستید.
۱۱۲ راهنمای حرمین شریفین، ج ۲، ص ۸۸٫
۱۱۳ کافی، ص ۵۰۳، باب حق رفیق در سفر.
۱۱۴ ج ۱۰، بحار، ص ۱۳۴٫
۱۱۵ بحار الانوار، ج ۱۰۰،
ص ۱۳۷٫
۱۱۶ روایت شده، مطابق حدیث، سینه به سینه (ف – نوین)
۱۱۷ نقل از راهنمای حرمین شریفین، ص ۹۲٫
۱۱۸ ج ۱۰۲، بحار … بخش اختصاصی زیارت حضرت رضا علیه السلام
۱۱۹ عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۲۶۳٫
۱۲۰ کسی که طاعتش پذیرفته شده، نیکوئی کرده شده، مقبول، پسندیده (ف – عمید).
۱۲۱ بحار الانوار، ج ۱۰۲، ص ۴
۱۲۲ عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۲۵۷٫
۱۲۳ تهذیب، ج ۶ ص ۴۸٫
۱۲۴ ج ۱۲، بحار … ص ۳۵٫
۱۲۵ حاج و معتمر: کسی که به حج و عمره رفته باشد.
۱۲۶ ج ۱۲، ص ۳۹٫
۱۲۷ ج ۱۰۲، بحار … ت ص ۳۶٫
۱۲۸ بحار … ت ج ۱۰۲، ص ۳۴٫
۱۲۹ محاسن برقی، ص ۱۸۳٫
۱۳۰ بحار، ج ۳، ص ۲۱۹٫
۱۳۱ عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۶۳۲٫
۱۳۲ ج ۱۰۲، ص ۴۴، بحار …
۱۳۳ ج ۱۰۲، بحار، ص ۳۶٫
۱۳۴ ج ۴۹، بحار، ص ۷۰، در ص ۶۴۴-۶۴۵ در حدیقه الشیعه هم روایتی شبیه این، از علی بن احمد کوفی نقل شده است.
۱۳۵ ج ۴۹ بحار، ص ۵۳٫
۱۳۶ ج ۴۹ بحار، ص ۵۸٫
۱۳۷ کمون: زیره و سَعتَر پودینه کوهی (کاکاتو)
۱۳۸ عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۲۱۱٫
۱۳۹ بحار ج ۴۹، ص ۳۵٫
۱۴۰-به نقل از منتهی الآمل، ص ۸۷۹ که ما مفصل آن را نقل کرده ایم در زندگانی حضرت رضا علیه السلام نوشته ی مولف ص ۵۹٫
۱۴۱-عیون اخبار الرضا، ص ۲۱۸٫
۱۴۲-ج ۴۹ بحار، ص ۴۳٫
۱۴۳-ج ۴۹ بحار، ص ۵۰٫
۱۴۴- عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۶۳۲٫
۱۴۵-غنائم.
۱۴۶ بحار، ج ۴۹، ص ۲۴۶، بقیه اشعار دعبل که در آنجا نقل شده بیش از هفتاد بیت است.
۱۴۷ ص ۲۴۸، ارشاد مفید.
۱۴۸ نقل از کتاب داستانهای شگفت انگیز شهید دسغیب، ص
۲۸٫
۱۴۹ ص ۱۶۵ – ۱۶۶٫
۱۵۰-ص ۱۰۱٫
۱۵۱-ج ۲، ص ۱۹۸٫
۱۵۲-نقل از ص ۸۲نامه آستان قدس، شماره ۶، مورخ مهر ماه ۱۳۴۰٫
۱۵۳-سینه: با شکوه، درخشان. (ف. نوین)
۱۵۴-سوره صف آیه ۸ خدا کامل کننده نورش است گرچه کافران خوش نداشته باشند. قرآن کریم چاب جاویدان.
۱۵۵-کرامات رضویه، ج ۱، ص ۸۸٫
۱۵۶-میرزا ابوالقاسم خان تهرانی از اخیار تهران بوده است و سالها در مشهد مقیم بوده بود و در سرای محمدیه در حجریه فوقانی آن سالها به عزلت و عبادت بسر می برد و نسبت به مولف کتاب کرامات و انس و الفت داشت.
۱۵۷-کرامات رضویه، ج ۱، ص ۹۶٫
۱۵۸-جابوز یکی از قراء کاشمر است.
۱۵۹-کرامات رضویه، ج ۱، ص ۹۹٫
۱۶۰-کراماتن رضویه، ج ۱، ص ۱۱۰٫
۱۶۱-کرامات رضویه، ج ۱، ص ۱۷۱٫
۱۶۲-یکی از رواقهای حرم مطهر است.
۱۶۳-نام مرضی که عبارت است از جمع شدن مایعات در شکم، و بیشتر توام بیماری قلب و جگر می باشد مریض شکمش ورم می کند و آب بسیار می خورد و عطش فوق العاده احساس می کند. (ف. عمید)
۱۶۴-کرامات رضویه، ج ۱، ص ۲۵۲٫
۱۶۵-شب زنده داری، بیدار ماندن در شب برای نماز و عبادت. (ف. عمید)
۱۶۶-بهشهر.
۱۶۷-قرق: ممانعت از ورود، منع و بازداشتن.
۱۶۸-آن است که انسان از نفس و دل و روح و سر واقف شود، اسرار نهان را دریافتن.
۱۶۹-کرامات رضویه، ج ۲، ص ۶۴٫
۱۷۰-کرامات رضویه، ج ۲، ص ۲۶۰٫
۱۷۱-آستانه، درگاه.
۱۷۲-کرامات، ج ۲، ص ۱۹۵٫
۱۷۳-غزل ۲۶۶حافظ شیرازی، دیوان غزلیات.
۱۷۴-بخاری که گاهی در هوای بارانی و مرطوب تولید می شود و فضا را تیره می کند، بخار آب پراکنده در هوای نزدیک زمین. (ف. عمید)
۱۷۵-تختی که بیماران یا مجروحان را روی آن خوابانند.
۱۷۶-اشاره به عبارت: مداد العلماء افضل من دماء الشهید است.
چهل داستان
شکر و سپاس بی منتها، خدای بزرگ را، که ما را از امّت مرحومه قرار داد و به صراط مستقیم، ولایت مولای متّقیان، امیرمومنان، علی ابن ابی طالب و اولاد معصومش علیهم السلام هدایت نمود.
بهترین تحیّت و درود بر روان پاک پیامبر عالی قدر اسلام، و بر اهل بیت عصمت و طهارت، مخصوصا هشتمین خلیفه بر حقّش حضرت ابوالحسن، امام علی بن موسی الرّضا علیه السلام.
و لعن و نفرین بر دشمنان و مخالفان اهل بیت رسالت، که در حقیقت دشمنان خدا و قرآن هستند.
نوشتاری که در اختیار شما خواننده محترم قرار دارد، برگرفته شده است از زندگی سراسر آموزنده، هشتمین ستاره فروزنده و پیشوای بشریّت، حجّت خدا، برای هدایت بندگان.
آن شخصیّت برگزیده و ممتازی که خداوند متعال در ضمن حدیث لوح حضرت فاطمه زهراء علیها السلام فرموده است:
هرکس هشتمین امام و خلیفه را تکذیب نماید مانند کسی است که تمام اولیاء مرا تکذیب کرده باشد، بعد از حضرت موسی کاظم، فرزندش علی امام رضا علیه السلام نگهدارنده دین من خواهد بود، قاتل او شخصی پلید و خودخواه می باشد.
و جدّ بزرگوارش حضرت رسول صلی الله علیه و آله ضمن حدیثی، طولانی فرمود:
خداوند متعال نام او را «علی» برگزید و در میان تمام خلایق راضی و رضا خواند؛ و او را شفیع شیعیان قرار داد که در روز قیامت به وسیله او نجات یابند و رستگار گردند.
و احادیث قدسیّه، روایات بسیاری در منقبت و عظمت آن دلیرمرد ایمان و تقوا، با سندهای مختلف، در کتاب های متعدّد وارد شده است.
و این مختصر ذرّه ای از قطره اقیانوس بی کران وجود جامع و کامل آن امام همام می باشد، که
برگزیده و گلچینی است از ده ها کتاب معتبر (۱)، در جهت های مختلف: عقیدتی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، تربیتی و …
باشد که این ذرّه دلنشین و لذّت بخش مورد استفاده و إفاده عموم خصوصا جوانان عزیز قرار گیرد.
و ذخیره ای باشد «لِیَوْمٍ لایَنْفَعُ مالٌ وَ لابَنُون إِلاّ مَنْ اتَی اللّهَ بِقَلْبٍ سَلیم لی وَ لِوالِدَیَّ وَ لِمَنْ لَهُ عَلَیَّ حَقّ» انشاء اللّه تعالی. مولف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *