احادیث و سخنان

دیدگاه امام رضا – صبر و قناعت

۴۶- محمد بن عرفه گوید حضرت رضا علیه السلام فرمود:
هر کس به روزی کم قناعت نکند و همواره درصدد ازدیاد اموال و ثروت برآید، باید همواره در کار هم بیشتر فعالیت داشته باشد و هر کس به روزی کم قانع باشد در کارها هم کمتر فعالیت خواهد کرد.
۴۷- ابونصر بزنطی گوید خدمت حضرت رضا علیه السلام عرض کردم قربانت گردم برای اسماعیل بن داود کاتب بنویس شاید از وی چیزی به من برسد.
فرمود من دوست ندارم از او و امثالش چیزی طلب کنی اینک از اموال خود تو را بینیاز میکنم.
[صفحه ۴۴۴]
۴۸- احمد بن عمر گوید: خدمت حضرت رضا علیه السلام رسیدم و حسین ابن ثویر هم با ما بود، عرض کردم قربانت گردم ما در زندگی راحتی به سر میبردیم و روزی فراوانی داشتیم، ناگهان اوضاع و احوال برگشت و روزگار تغییر کرد، اینک از خداوند بخواهید اموال ما را بار دیگر به ما برگرداند.
حضرت رضا علیه السلام فرمود شما چه میخواهید؟ قصد دارید مانند پادشاهان زندگی کنید و دوست دارید مانند طاهر و هرثمه باشید و از هر طریقی که باشد اموال جمع کنید؟
گوید: گفتم: نه به خداوند سوگند اگر همه دنیا از طلا و نقره باشد و بخواهند عقیدهام را تغییر دهند و آن طلاها را به من بدهند، از عقیده و روش خود دست نخواهم کشید.
راوی گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود:
هر کس از شما دستش بازتر بود باید خداوند را شکر و سپاس گوید.
پروردگار متعال میفرماید: اگر در برابر نعمت شکرگزار باشید بر نعمت شما خواهم افزود، و نیز فرموده: ای آل داود شکرگزار باشید و گروه اندکی از بندگانم سپاسگزارند، اینک به خداوند حسن ظن داشته باشید.
حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر کس به خداوند حسن ظن داشته باشد خداوند نیز به حسن ظن او رفتار میکند.
هر کس به روزی اندک قناعت کند خداوند نیز اعمال اندک او را میپذیرد، و هر کس به اندکی از حلال راضی باشد زندگی خود را به آرامی خواهد گذرانید، و خاندانش در تنعم زندگی خواهند کرد، و خداوند او را به درد و دوای دنیا بینا خواهد
[صفحه ۴۴۵]
کرد، و او را از جهان سالم بیرون خواهد برد و در دارالسلام جای خواهد داد الحدیث.
۴۹- شیخ صدوق به اسناد خود از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود: هر کس صبح کند در حالی که بدنش سالم باشد، و امنیت داشته و قوت روزش فراهم باشد مانند این است که همه دنیا را دارد.
۵۰- فضل بن کثیر گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود: هر کس با فقیر مسلمانی برخورد کند و بر او مانند یک نفر غنی و مالدار سلام نکند روز قیامت مورد غضب خداوند قرار خواهد گرفت.
۵۱- حضرت رضا علیه السلام از پدرش روایت کرده که امام صادق فرمود:
زاهد کسی است که حلال دنیا را ترک کند برای ترسیدن از حساب، و حرام را ترک کند برای ترسیدن از عقاب و عذاب اخروی.
۵۲- احمد طائی گوید: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش از علی علیه السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود:
فرشتهای نزد من آمد و گفت: ای محمد خداوند عزوجل تو را سلام میرساند و میفرماید: اگر بخواهی درههای مکه را برایت پر از طلا خواهم کرد.
در این هنگام حضرت رسول اکرم سر خود را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: خداوندا من یک روز سیر خواهم بود و تو را سپاس خواهم گفت، و یک روز گرسنگی خواهم کشید و از تو سئوال خواهم کرد.
۵۳- و نیز حضرت رضا علیه السلام از علی علیه السلام روایت کرده که ابوجحیفه خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمد در حالی که از پرخوری مرتبا
[صفحه ۴۴۶]
آروغ میزد.
حضرت فرمود: ای اباجحیفه پرخوری نکن، زیرا بیشتر پرخورهای دنیا در آخرت گرسنگی خواهند دید، سپس فرمود: ابوجحیفه پس از این هرگز سیر غذا نخورد تا از جهان رفت.
۵۴- علی بن شعبه روایت میکند که حضرت رضا علیه السلام در پاسخ مردی که گفت: من امروز با یک دانه خرما و مقداری تربت قبر سیدالشهداء افطار کردم فرمود تو امروز سنت و برکت را در یکجا انجام دادی.
۵۵- داود بن سلیمان غازی از حضرت رضا از پدرانش از علی علیهم السلام روایت کرده که فرموده:
اگر مردی مشاهده میکرد که مرگ با چه سرعتی او را تعقیب میکند هر آینه کار را مبغوض میداشت و دنیا را ترک میکرد.
۵۶- شهابالدین نویری از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود: قناعت، نفس آدمی را از خطا و لغزش نگاه میدارد، و موجب میشود که انسان در جمع ثروت و مال و اندوختن منال نپردازد، و خود را در نزد اهل دنیا خاضع و خاشع نکند.
راه قناعت را فقط دو نفر اتخاذ میکنند، کسی که دنبال آخرت را گرفته و به مال اندک جهان اکتفاء میکند و یا شخص کریمی که نمیتواند و نمیخواهد خود را به کثافات دنیا آلوده سازد.
۵۷- ابومحمد کوفی گوید: خدمت حضرت رضا علیه السلام رسیدم و بر او سلام کردم حضرت متوجه من شد و با من به گفتگو پرداخت و من هم از وی چند
[صفحه ۴۴۷]
روایت پرسیدم.
در این هنگام فرمود: یا ابامحمد هیچ مومنی به بلیهای گرفتار نمیشود و در آن صبر کند جز اینکه خداوند در برابر آن صبر و شکیبائی اجر هزار شهید به او خواهد داد.
برگرفته از کتاب اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام نوشته: عزیزالله عطاردی قوچانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *