احادیث و سخنان

دیدگاه امام رضا – در فضل قرآن

۱- یاسر خادم از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که از آن حضرت دربارهی قرآن سوالی شد فرمود:
خداوند مرجئه و ابوعیینه را لعنت کند، قرآن کلام خداوند است و مخلوق نیست.
۲- و نیز یاسر گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود مجادله و مراء دربارهی کتاب خداوند کفر است.
۳- حسین بن خالد گوید: خدمت حضرت رضا علیه السلام عرض کردم قرآن خالق است و یا مخلوق.
فرمود: نه خالق است و نه مخلوق بلکه کلام خداوند متعال است.
۴- ریان بن صلت گوید: خدمت حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: دربارهی قرآن چه میفرمائید.
فرمود: قرآن کلام خداوند است و از این تجاوز نکنید، و جز این چیزی نگوئید که گمراه خواهید شد.
[صفحه ۴۹۶]
۵- ابوحمیون غلام حضرت رضا علیه السلام روایت میکند که حضرت رضا (ع) فرمود: هر کس متشابهات قرآن را به محکمش برگرداند به طریق مستقیم هدایت شده است.
سپس فرمود: در اخبار ما هم مانند قرآن متشابهات و محکمات هست و شما همواره متشابهات را با محکمات با هم بسنجید و تنها از متشابهات پیروی نکنید که گمراه خواهید شد.
۶- حسین بن خالد گوید از حضرت رضا شنیدم میفرمود: از پدرم شنیدم از پدرش روایت میکرد نخستین سورهای که از قرآن فرود آمد سورهی «اقرء باسم ربک» بود و آخرین سورهای که فرود آمد «اذا جاء نصر الله و الفتح» بود.
۷- احمد بن عامر طائی از حضرت رضا از پدرانش از علی علیه السلام روایت میکند که حضرت رسول (ص) فرمود:
هر کس سورهی «اذا زلزلت» را چهار بار بخواند مانند این است که همه قرآن را قرائت کرده باشد.
۸- و نیز حضرت رضا علیه السلام از پدرانش از علی علیه السلام روایت کرده که فرمود:
هر جا در قرآن «یا ایها الذین امنوا» هست در تورات «یا ایها الناس» آمده و در روایت دیگری آمده که «یا ایها المساکین» بوده است.
۹- حضرت رضا از پدرانش از علی علیهم السلام روایت کرده که فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم میفرمود:
من میترسم شما دین را سبک بشمارید و احکام را بفروشید و قطع رحم کنید و قرآن را در آلات موسیقی بخوانید، و کسی را که نسبت به شما فضیلت ندارد
[صفحه ۴۹۷]
بر خود مقدم دارید.
۱۰- دارم بن قبیصه گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم میفرمود: پدرم از پدرش از علی علیه السلام روایت میکرد که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود:
قرآن را با صداهای خود آرایش دهید.
۱۱- ابراهیم بن عباس از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که از پدرم شنیدم میفرمود:
مردی از حضرت صادق علیه السلام پرسید چرا قرآن در هنگام درس و تفسیر همواره تازه است و هر کس به اندازه خود در هر زمانی استفاده میکند؟
فرمود: برای اینکه قرآن را خداوند برای زمان معین و مردمان خاصی فرود نیاورده است، و از این رو در هر زمانی و در نزد هر ملت و قومی تازه است، و تا روز قیامت این تازگی در او هست.
۱۲- محمد بن موسی رازی از پدرش روایت کرده که یکی از روزها در محضر حضرت رضا علیه السلام سخن از قرآن به میان آمد، امام علیه السلام دربارهی نظم قرآن و اعجاز و حجت آن با اهمیت سخن گفت و سپس فرمود:
قرآن ریسمان محکم خداوند و رشته استوار او در میان بندگان است، قرآن بندگان را به راه راست هدایت کرده و به بهشت میکشاند و از دوزخ دور میکند.
قرآن در اثر گذشت زمان کهنه نشده و در زبانها و یا از کثرت قرائت اثرش را از دست نمیدهد.
زیرا قرآن برای همه زمانها است، بلکه قرآن حجت و برهان برای
[صفحه ۴۹۸]
همه انسانها در طول زندگی میباشد «لا یاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید».
۱۳- طبرسی به سند خود از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که فرمود:
هر گاه از چیزی ترسیدی صد آیه از قرآن مجید را از هر جا که خواستی قرائت کن، و سپس سه مرتبه بگو: «اللهم اکشف عنی البلاء».
۱۴- و نیز از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود:
هرگاه یکی از شما را درد سر و یا عارضه دیگری پیش آمد دست خود را بر آن موضع گذارد و سوره فاتحه الکتاب و قل هو الله احد و معوذتین را بخواند و سپس دست خود را به صورت خود کشد خداوند درد او را زائل میکند.
برگرفته از کتاب اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام نوشته: عزیزالله عطاردی قوچانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *