احادیث و سخنان

حدیث امام رضا دخل حصنی امن من عذابی

مسند الامام الرضاعلیه السلام در ادامه این روایت می نویسد : استاد ابو القاسم قشیری می گفت : این حدیث با همین سند برای پادشان سامانی خوانده شد واو دستور داد حدیث مزبور را با طلا نوشتند وسپس وصیت کرد هنگامی که درگذشت این حدیث را در کفن او بگذارند . هنگامی که ان مرد در گذشت او را در خواب دیدند ، از او پرسیدند خداوند با تو چه کرد ؟ گفت : خداوند به واسطه تعظیم وتکریم این حدیث مرا آمرزید .
ابن جوزی گوید : هنگامی که حضرت رضاعلیه السلام به نیشابور رسید ، علمای این شهر ، مانند یحیی بن یحیی واسحاق بن راهویه ومحمّد بن رافع واحمد بن حرب وغیر آنها خدمت آن جناب رسیدن واز وی طلب حدیث کردند تا از روایات او تبرک جویند .
امام رضاعلیه السلام مدتی در نیشابور اقامت کرد وسپس مامون آن حضرت را به مرو فرا خواند .
استقبال مردم نیشابور از امام رضاعلیه السلام
صاحب تاریخ نیشابور درباره ورود حضرت امام رضاعلیه السلام به نیشابور می نویسد : در سال ۲۰۰ هجری ، شهر نیشابور با قدوم مبارک امام علی بن موسی الرضاعلیه السلام قرین مباهات وافتخار شد . مردم نیشابور مقدم مقدس آن حضرت را گرامی داشتند و شادیها کردند و به اتفاق قطب الانام شیخ ابو یعقوب اسحق
بن راهویه مروزی که شیخ شهر ومقدم ارباب ولایت بود به استقبال آن حضرت ، از شهر نیشابور بیرون شدند وتا قریه مویدیه که از قرای نیشابور است به پیشواز رفتند وشیخ با وجود کبر سن مهار ناقه آن حضرت را به دوش گرفت وتا شهر نیشابور پیاده را پیمود و شیخ محمّد بن اسلم طوسی نیز در التزام رکاب مبارک بود وچون به نیشابور ورود فرمود : در محله « قز » کوچه « بلاس آباد » نزول فرمود ومقام اختیار کرد . در السنه وافواه مشهور است که حضرت سلطان در نیشابور به منبر برآمد واین حدیث را از خواجه کاینات روایت فرمود : « التعظیم لامر اللّه والشفقه علی خلق اللّه » وعزیمت به سوی طوس در بازار نیشابور روایت فرمود .
( تاریخ نیشابور ، ص علیه السلام ۱۱ ، ۱۲۵ و همچنین موید ثابتی ، تاریخ نیشابور ص ۳۴۰ . )
برگرفته از کتاب دانستنی های امام رضا علیه السلام دانستنی های رضوی۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *