احادیث و سخنان

احادیث فقهی امام رضا در مورد خضر (ع)

متن حدیث
خضرعلیه السلام ۱- الصدوق حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلوی العمری السمرقندی رضی الله عنه قال : حدّثنا جعفر بن محّمد بن مسعود عن أبیه محمّد بن مسعود عن جعفر بن أحمد عن الحسن بن علیّ بن فضّال قال : سمعت أبا الحسن علیّ بن موسی الرضا علیه السلام یقول : إنّ الخضرعلیه السلام شرب من ماء الحیاه فهو حیّ لا یموت حتّی ینفخ فی الصور و أنّه لیأتینا فیسلّم فنسمع صوته و لانری شخصه و إنّه لیحضر حیث ما ذکر فمن ذکره منکم فلیسلّم علیه ، و إنّه لیحضر الموسم کلّ سنه فیقضی جمیع المناسک و یقف بعرفه فیؤمّن علی دعاء المؤمنین و سیؤنس الله به وحشه قائمنا فی غیبته و یصل به وحدته . ۲- و بهذا الإسناد قال : قال أبوالحسن علیّ بن موسی الرضا علیه السلام : لمّا قبض رسول الله صلّی الله علیه و آله جاء الخضرعلیه السلام فوقف علی باب البیت و فیه علیّ و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام و رسول الله صلّی الله علیه و آله قدسجّی بثوبه فقال : السلام علیکم یا أهل بیت محمّد ( کُلّ نَفْسِ ذائِقَه الْمَوْتِ وَ إِنّما تُوَفّونَ اُجُورَکُمْ یَومَ الْقِیامهَ ) إنّ فی الله خلفاً من کلّ هالک و عزاءً من
کلّ مصیبه و درکاً من کلّ فائت فتوکّلوا علیه وثقوا به و أستغفر الله لی و لکم ، فقال أمیرالمؤمنین : هذا أخی الخضر علیه السلام جاء یعزّیکم بنبیّکم صلّی الله علیه و آله . ۳- الصدوق قال : حدّثنا محمّد بن إبراهیم بن إسحاق رضی الله عنه قال : أخبرنا أحمد بن محمّد الهمدانی قال : حدّثنا علیّ بن الحسن بن علیّ بن فضّال عن أبیه عن أبی الحسن علیّ بن موسی علیه السلام قال : لمّا قبض رسول الله صلّی الله علیه و آله أتاهم آتٍ فوقف علی باب البیت فعزّاهم به و أهل البیت یسمعون کلامه و لایرونه ، فقال علیّ بن أبی طالب علیه السلام : هذا هو الخضرعلیه السلام أتاکم یعزّیکم بنبیّکم صلّی الله علیه و آله .
خضر (ع) ۱- صدوق گوید : مظفّر بن جعفر بن مظفّر علوی عمری سمرقندی ( ره ) ما را حدیث کردکه جعفر بن محمد بن مسعود ، از پدرش محمد بن مسعود ، از جعفر بن احمد ، از حسن بن علی فضّال که گفت : از ابوالحسن علی بن موسی الرضا (ع) شنیدم که فرمود : خضر (ع) از [ چشمه ] آب زندگی نوشیده بود به همین دلیل زنده است و نمی میرد تا آنگاه که در صور دمیده شود ، او نزد ما می آید ، سلام می کند و ما صدایش را می شنویم اما بدنش را نمی بینیم ، او در هر جا یاد شود ، حاضر آید و شایسته است هر که از شما او را یاد می کند
بر او سلام گوید ، او هر سال در موسم حجّ حضور یافته و همه مناسک را به جا می آورد و در عرفه وقوف داشته ، دعای مؤمنان را آمین می گوید ، و خداوند او را أنیس قائم ما در غیتبش قرار داده ، تنهایی اش را با او پیوند دهد۱ . ۲- صدوق با اسناد روایت فوق گوید : ابوالحسن علی بن موسی الرضا (ع) فرمود : چون پیامبر خدا (ص) قبض روح شد خضر (ع) آمد و بر در خانه ایستاد در حالی که علی ، فاطمه ، حسن و حسین در خانه بودند ، و رسول خدا (ص) با رواندازی پوشیده شده بود ، پس گفت : سلام بر شما ای اهل بیت محمد ، ( هرکسی طعم مرگ را می چشد و پاداش شما در روز قیامت داده خواهد شد ) ۲ خدا را برای هر نیستی ، جایگزینی و برای هر مصیبتی عزایی و برای هر فوت شده ای ، جبرانی است ، پس بر او توکّل کنید و بدو اعتماد کنید ، من برای خود و شما از خدا آمرزش می خواهم ، امیرمومنان (ع) فرمود : این برادرم خضر (ع) است آمده تا شما را به خاطر پیامبرتان (ص) تعزیت گوید۳ . ۳- صدوق گوید : محمد بن ابراهیم بن اسحاق ( رض ) ما را حدیث کرد که احمد بن محمد همدانی به ما خبر داد که علی بن حسن بن فضّال ، از پدرش ، از ابوالحسن علی بن موسی
(ع) ما را حدیث کرد که حضرتش فرمود : چون رسول خدا (ص) قبض روح شد کسی نزد ایشان آمد و بر در خانه ایستاد ، سخنانش را می شنیدند اما او را نمی دیدند آنگاه علی بن أبی طالب فرمود : این خضر (ع) است که آمده تا شما را به خاطر پیامبرتان (ص) تعزیت گوید۴ .
منبع حدیث
۱- کمال الدین ۳۹۰ . ۲- آل عمران / ۱۸۵ . ۳- کمال الدین ۳۹۱ . ۴- کمال الدین ۳۹۱ .
برگرفته از کتاب دانستنی های امام رضا علیه السلام دانستنی های رضوی۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *