احادیث و سخنان

احادیث فقهی امام رضا در سپاس و ناسپاسی نعمت

متن حدیث
الشکر و کفران النعمه ۱- الطوسی بإسناده عن أبی الصلت عن الرضا علیه السلام عن آبائه علیهم السلام قال : قال النبیّ صلّی الله علیه و آله : یؤتی بعبد
یوم القیامه فیوقف بین یدی الله عزّوجلّ فیأمر به إلی النار ، فیقول : أی ربّ أمرت بی إلی النار و قدقرأت القرآن ، فیقول الله : أی عبدی إنّی أنعمت علیک فلم تشکر نعمتی ، فیقول : أی ربّ أنعمت علیّ بکذا فشکرتک بکذا و أنعمت علیّ بکذا و شکرتک بکذا ، فلایزال یحصی النعمه و یعدّد الشکر فیقول الله تعالی : صدقت عبدی ، إلّا أنّک لم تشکر من أجریت لک نعمتی علی یدیه ، و إنّی قد آلیتُ علی نفسی أن لاأقبل شکر عبد لنعمه أنعمتها علیه حتّی یشکر مَن ساقَها مِن خَلقی إلیه . ۲- الصدوق قال : حدّثنا علیّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق و محمّد بن أحمد السنانی و الحسین بن إبراهیم بن أحمد المکتب قالوا : حدّثنا أبوالحسین محمّد بن أبی عبدالله الکوفی عن سهل بن زیاد الآدمی عن عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی عن محمود بن أبی البلاد قال : سمعت الرضا علیه السلام یقول : من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عزّوجلّ . ۳- قال علیه السلام : اتّقوا الله أیّها الناس فی نعم الله علیکم فلاتُنفّروها عنکم بمعاصیه ، بل استدیموها بطاعته و شکره علی نعمه و أیادیه و اعلموا أنّکم لاتشکرون الله بشی ء بعد الإیمان بالله و رسوله و بعد الاعتراف بحقوق أولیاء الله من آل محمّد علیهم السلام أحبّ إلیکم من معاونتکم لإخوانکم المؤمنین علی دنیاهم الّتی هی معبر لهم إلی جنّات ربّهم فإنّ من فعل ذلک کان من خاصّه الله . ۴- الطوسی بإسناده عن أبی الصلت الهروی قال : حدّثنی أبوالحسن علیّ بن موسی الرضا علیه السلام
قال : حدّثنی أبی عن جدّی جعفر بن محمّد عن أبیه عن جدّه علیّ بن الحسین عن أبیه عن جدّه أمیرالمؤمنین علیهم السلام : قال : قال النبیّ صلّی الله علیه و آله : أسرع الذنوب عقوبه کفران النعمه .
سپاس و ناسپاسی نعمت ۱- طوسی به اسناد خود از ابواصلت از امام رضا ، از پدرانش (ع) نقل کند که پیامبر (ص) فرمود : روز رستاخیز بنده ای آورده شده ، در برابر خدای عزّوجلّ نگاه داشته شود ، پس فرمان رسد که به آتش برده شود ، و او گوید : پروردگارا فرمان دادی به آتشم برند حال آن که قرآن خوانده ام ، و خداوند فرماید : بنده ام بر تو نعمت ارزانی داشتم و سپاس نعمتم نگفتی ، گوید : پروردگارا فلان نعمت به من دادی و سپاست گفتم و فلان نعمتت را با فلان کار شکر کردم و بدین ترتیب نعمت ها را بر شمرده و شکر خود باز گوید ، تا آن که خدای تعالی فرماید : راست گفتی بنده من اما شکر نعمتی که از دست فلان بنده ام ارزانی ات داشتم ، نگذاشتی و من با خود پیمان بسته ام شکر بنده را به نعمتی که به او داده ام نپذیرم مگر آن که سپاس آن کس از خلقم که آن نعمت را به سوی او رانده است ، گزارد۱ . ۲- صدوق گوید : علی بن احمد بن محمد بن عمران دقّاق و محمد بن احمد سنائی و حسین بن ابراهیم بن احمد بن مکتب ( رض ) گفته اند : ابوالحسین
محمد بن ابی عبدالله کوفی از سهل بن زیاد آدمی ، از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی ، از محمود بن ابی بلاد نقل کنند که گفت : از امام رضا (ع) شنیدم می فرمود : آن که سپاس صاحب نعمت از خلق را نگزارد ، شکر خداوند عز وجل را نگزارده است۲ . ۳- حضرتش (ع) فرمود : هان ای مردم پروای خدا پیشه کنید در نعمت هایی که به شما ارزانی داشته ، مباد آن را به گناهان تان از خود دور سازید بلکه با اطاعت و سپاس او به خاطر نعمت ها و لطفش ، دوام آن را بجویید و بدانید نتوانید به چیزی پس از ایمان به خدا و پیامبرش و شناختن حق اولیاء خدا ، آل محمد (ص) ، شکر او گزارید که نزدش محبوبتر از یاری برادران مؤمن تان باشد ، یاری در دنیایی که گذرگاه ایشان به بهشت های پروردگارشان است که هر که چنین کند از خاصان خداست ۳ . ۴- طوسی به اسناد خود از ابوصلت هروی گوید : ابوالحسن علی بن موسی الرضا (ع) فرمود : پدرم از جدّم جعفر بن محمد ، از پدرش ، از جدش علی بن حسین از پدرش ، از جدش امیرالمؤمنین (ع) مرا چنین حدیث کرد که امیرمؤمنان (ع) فرمود : پیامبرخدا (ص) فرمود : زود کیفرترین گناهان ، ناسپاسی نعمت است ۴ .
منبع حدیث
۱- أمالی طوسی ۴۵۰ . ۲- عیون اخبار الرضا ۲/ ۲۴ . ۳- بحار الأنوار ۷۸/ ۳۵۵ . ۴- أمالی طوسی
۴۵۰ .
برگرفته از کتاب دانستنی های امام رضا علیه السلام دانستنی های رضوی۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *