احادیث و سخنان

احادیث فقهی امام رضا در تصریح به دوازده امام

متن حدیث
نصّ علی الأئمّه الاثنی عشر ۱- محمّد بن علیّ ماجیلویه رضی الله عنه قال : حدّثنا علیّ بن إبراهیم عن أبیه عن علی بن معبد عن الحسین بن خالد عن علیّ بن موسی الرضا علیه السلام عن أبیه عن آبائه علیهم السلام قال : قال رسول الله صلّی الله علیه و آله : من أحبّ أن یتمسّک بدینی و یرکب سفینه النجاه بعدی فلیقتدِ بعلیّ بن أبی طالب و لیعادِ عدوّه ، و لیوالِ ولیّه ، فإنّه وصیّی و خلیفتی علی اُمّتی فی حیاتی و بعد وفاتی و هو إمام کلّ مسلم و أمیر کلّ مؤمن بعدی ، قوله قولی ، و أمره أمری ، و نهیه نهیی ، و تابعه تابعی ، و ناصره ناصری و خاذله خاذلی . ثمّ قال صلّی الله علیه و آله : من فارق علیّاً بعدی لم یرنی و لم أره یوم القیامه ، و من خالف علیّا حرّم الله علیه الجنّه ، و جعل مأواه النار [ و بئس المصیر ] و من خذل علیّاً خذله الله یوم یعرض علیه ، و من نصر علیّا نصره الله یوم یلقاه ، و لقّنه حجّته عند المساءله ، ثمّ قال صلّی الله علیه و آله : الحسن و الحسین إماما اُمّتی بعد أبیهما و سیّدا شباب أهل الجنّه ، و اُمّهما سیّده نساء العالمین و أبوهما سید الوصیّین ، و من ولد الحسین تسعه أئمّه ، تاسعهم القائم من ولدی ، طاعتهم طاعتی و
معصیتهم معصیتی ، إلی الله أشکو المنکرین لفضلهم ، و المضیّعین لحرمتهم بعدی ، و کفی بالله ولیّا و ناصراً لعترتی ، و أئمّه اُمّتی ، و منتقماً من الجاحدین لحقّهم ، و سیعلم الّذین ظلموا أیّ منقلب ینقلبون . ۲- الصدوق عن الحسن بن محمّد بن سعید الهاشمی الکوفی قال : حدّثنا فرات بن إبراهیم بن فرات الکوفی قال : حدّثنا محمّد بن ظهیر قال : حدّثنا أبوالحسن محمّد بن الحسین بن أخی یونس البغدادی ببغداد ، قال : حدّثنا محمّد بن یعقوب النهشلی قال : حدّثنا علیّ بن موسی الرضا علیه السلام عن أبیه موسی بن جعفرعلیه السلام ، عن أبیه جعفر بن محمّد علیه السلام ، عن أبیه محمّد بن علیّ علیه السلام ، عن أبیه علیّ بن الحسین علیه السلام ، عن أبیه الحسین بن علیّ علیه السلام ، عن أبیه علیّ بن أبی طالب علیه السلام : عن النّبی صلّی الله علیه و آله ، عن جبرئیل عن میکائیل ، عن إسرافیل عن الله جلّ جلاله أنّه قال : أنا الله لاإله إلّا أنا ، خلقت الخلق بقدرتی ، فاخترت منهم من شئت من أنبیائی و اخترت من جمیعهم محمّداً صلّی الله علیه و آله حبیباً و خلیلاً و صفیّاً ، فبعثته رسولاً إلی خلقی ، و اصطفیت له علیّاً ، فجعلته له أخاً و وصیّاً و وزیراً و مؤدّیاً عنه من بعده إلی خلقی ، و خلیفتی علی عبادی لیبیّن لهم کتابی و یسیر فیهم بحکمی ، و جعلته العلم الهادی من الضلاله و بابی الّذی أوتی منه ، و بیتی الّذی من دخله کان آمناً من ناری و
حصنی الّذی من لجأ إلیه حصّنه من مکروه الدنیا و الآخره ، و وجهی الّذی من توجّه إلیه لم أصرف وجهی عنه و حجّتی فی السماوات و الأرضین علی جمیع من فیهنّ من خلقی لاأقبل عمل عامل منهم إلّا بالإقرار بولایته مع نبوّه أحمد رسولی ، و هو یدیّ المبسوطه علی عبادی و هو النعمه الّتی أنعمت بها علی من أحببته من عبادی فمن أحببته و تولّیته عرّفته ولایته و معرفته ، و من أبغضته من عبادی أبغضته لانصرافه عن معرفته و ولایته ، فبعزّتی حلفت و بجلالی أقسمت أنّه لایتولّی علیّاً عبد من عبادی إلّا زحزحته عن النار و أدخلته الجنّه ، و لایبغضه عبد من عبادی و یعدل عن ولایته إلّا أبغضته و أدخلته النار و بئس المصیر .
تصریح به دوازده امام ۱- صدوق از محمد بن علی ماجیلویه ( رض ) گوید : علی بن ابراهیم از پدرش از علی بن معبد از حسین بن خالد از علی بن موسی الرضا از پدرش از پدرانش (ع) نقل کند که فرمود : پیامبرخدا (ص) فرمود : هر که دوست دارد به دین من تمسّک جسته ، پس از من به کشتی نجات سوار شود ، به علی بن ابی طالب اقتدا کند ، و دشمن او را دشمن و دوست او رادوست دارد که او وصیّ و جانشین من در میان امّتم به گاه حیاتم و پس از مرگم است ، او امام هر مسلم و امیر هر مؤمنی پس از من است ، سخن او سخن من ، فرمان او فرمان من ، نهی او نهی من
، پیرو او پیرو من ، یار او یار من و تنها گذارنده او ، تنها گذارنده من است . آن گاه فرمود : هر که پس از من از علی دوری گزیند در روز رستاخیز نه او مرا خواهد دید و نه من او را و هر که با علی به مخالفت برخیزد ، خداوند بهشت را بر او حرام گرداند و جایگاهش را دوزخ قرار دهد [ و چه بد جایگاهی است ] و هر که علی را تنها گذارد خداوند او را در روز عرضه اعمال تنها گذارد ، و هر که علی را یاری کند خدایش در روز دیدار یاری اش رساند و حجّت او را به گاه سؤال تلقینش کند ، آن گاه فرمود : حسن و حسین دو امام امّت من پس از پدر خویش اند ، و دو سرور جوانان اهل بهشت ، و مادرشان سرور زنان هر دو جهان ، و پدرشان سیّد اوصیا ، و از فرزندان حسین نه امام آیندکه نهمین ایشان قائم فرزندان من است ، فرمانبری ایشان ، فرمانبری من و نافرمانی از ایشان ، نافرمانی از من است ، به خدا از منکران فضل ایشان و ضایع کنندگان حرمت شان پس از خود شکوه برم ، و خدا به عنوان ولیّ و یار عترت من و امامان امّتم و انتقام گیرنده از نادیده گیرندگان حقّ ایشان کافی است ، و ستمگران خواهند دانست به چه جایگاهی باز خواهند گشت ۱ . ۲- صدوق از حسن بن محمد بن سعید هاشمی کوفی گوید : فرات بن ابراهیم بن فرات کوفی ما را چنین
حدیث کرد که محمد بن ظهیر برای ما چنین حدیث کرد که ابوالحسن محمد بن حسین پسر برادرم ، یونس بغدادی در بغداد گفت : محمد بن یعقوب نهشلی گفته است : علی بن موسی الرضا ، از پدرش موسی بن جعفر ، از پدرش جعفر بن محمد ، از پدرش محمد بن علی ، از پدرش علی بن حسین ، از پدرش حسین بن علی ، از پدرش علی بن ابی طالب (ع) از پیامبر (ص) از جبرئیل ، از میکائیل ، از اسرافیل (ع) از خدای جلّ جلاله نقل کند که فرمود : من خدایم هیچ معبودی جز من نیست ، به قدرت خود خلق را آفریدم و از میان ایشان پیامبران را ، و از همه ایشان محمد (ص) را حبیب ، خلیل و صفی ّ خود برگزیدم پس او را به پیامبری به سوی خلق خویش برانگیختم ، و علی را برای او گزیدم و او را برادر ، وصیّ ، وزیر و پیام رسان بیان نموده تا به حکم من در میان آنان حرکت کند ، و او را نشانه ای هدایتگر ، و بازشناس از گمراهی ، و باب خود که از آن درآیند ، و خانه خود که هر که وارد آن شود از آتش من ایمنی یابد ، و دژ خود که هر که به آن پناه آورد از ناهمواری دنیا و آخرت نگاهبانش باشد قرار دادم . و وجه خویش که هر که به او روی کند ، روی از او نتابم و حجّت خود در آسمانها و
زمینها و همه آنان از خلق خود که در آنهایند ، کار هیچ کننده ای را جز با اقرار به ولایت او در کنار پیامبری احمد ، فرستاده ام ، نپذیرم ، او دست گشاده من به سوی بندگانم و نعمتی است که آن را ارزانی داشته ام به هر که از میان بندگان دوستش دارم ، و هر که او را دوست دارم و ولایتش را بپذیرم ، ولایت و معرفت او را به وی شناسم و هر که را مبغوض دارم به روی گردانی اش از معرفت و ولایت او مبغوض داشته ام ، به عزّت و جلال خود سوگند که هیچ یک از بندگانم ولایت علی را نپذیرد مگر آن که از آتش دورش داشته و به بهشت واردش کنم و بنده ای از بندگانم او را مورد بغض نداشته و از ولایتش روی نگرداند مگر آن که او را به بغض دارم و به آتش اندازم و چه بد جایگاهی است۲ .
منبع حدیث
۱- کمال الدین ۲۶۰ – ۲۶۱ . ۲- أمالی صدوق ۱۸۴ – ۱۸۵ .
برگرفته از کتاب دانستنی های امام رضا علیه السلام دانستنی های رضوی۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *