احادیث و سخنان

احادیث فقهی امام رضا در برخی معجزات محمد(ص)

متن حدیث
رسول الله صلّی الله علیه و آله و بعض معجزاته ۱- الصدوق قال : حدّثنا محمّد بن إسحاق الطالقانی رحمه الله قال : حدّثنا علیّ بن الحسین بن علیّ بن فضال عن أبیه عن أبی الحسن علیّ بن موسی الرضا علیه السلام إنّه قال : من کذّب بالمعراج فقدکذّب رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم . ۲- الصدوق قال : حدّثنا أبوالحسن محمّد بن علیّ بن الشاه الفقیه المروزی بمروالروذ فی داره ، قال : حدّثنا أبوبکر بن محمّد بن عبدالله النیسابوری قال : حدّثنا ابوالقاسم عبدالله بن أحمد بن عامر بن سلیمان الطائی بالبصره قال : حدّثنا أبی فی سنه ستّین و مائتین قال : حدّثنی علیّ بن موسی الرضا علیه السلام سنه أربع و تسعین و مائه قال : قال رسول الله صلّی الله علیه و آله : إنّ الله سخّر لی البراق ، و هی دابّه من دوابّ الجنّه لیست بالقصیر و لا بالطویل فلو أنّ الله تعالی أذن لها لجالت الدنیا و الآخره فی جریه واحده و هی أحسن الدوابّ لوناً . ۳- الطبرسی بإسناده إلی الرضا علیه السلام قال : قال رسول الله صلّی الله علیه و
آله للیهودی الّذی سحره : ما حملک علی ما صنعت ؟ قال : علمت أنّه لایضرّک و أنت نبیّ ، قال : فعفا عنه رسول الله صلّی الله علیه و آله .
برخی معجزات محمد (ص) ۱- صدوق گوید : محمد بن اسحاق طالقانی ( رض ) ما را گفت : علی بن حسین بن علی بن فضال ، از پدرش ، از ابوالحسن علی بن موسی الرضا (ع) ما را حدیث کرد که آن حضرت فرمود : هر که معراج را تکذیب کند رسول خدا (ص) را تکذیب کرده است۱ . ۲- صدوق نقل است که گفت : ابوالحسن محمد بن علی بن شاه فقیه مروزی در مرو رود در خانه خود ما را حدیث کرد و گفت : ابوبکر بن محمد بن عبدالله نیشابوری ما را حدیث کرد که ابوالقاسم عبدالله بن احمد بن عامر بن سلیمان طائی در بصره گفت : پدرم در سال۲۶۰ ما را چنین حدیث کرد ، علی بن موسی الرضا (ع) در سال ۱۹۴ فرمود : پیامبر خدا (ص) فرمود : خداوند براق را رام من نمود ، آن چارپایی از چارپایان بهشت است که نه کوتاه و نه بلند است ، و اگر خداوند تعالی به او اجازه دهد در یک حرکت ، دنیا و آخرت را دور می زند و خوش رنگترین چارپایان است۲ . ۳- طبرسی به اسناد خود تا حضرت رضا (ع) نقل کند که آن حضرت گفت : پیامبر خدا (ص) به شخص یهودی که حضرتش را سحر کرده
بود فرمود : چه چیز تو را بدین کار واداشت ؟ گفت : چون پیامبری دانستم چیزی تو را زیان نرساند ، حضرت رضا فرمود : پس پیامبر خدا (ص) او را بخشید۳ .
منبع حدیث
۱- صفات الشیعه ۵۰ . ۲- عیون أخبار الرضا ۲/ ۳۲ . ۳- مشکاه الأنوار ۲۲۹ .
برگرفته از کتاب دانستنی های امام رضا علیه السلام دانستنی های رضوی۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *