احادیث و سخنان

احادیث تفسیری امام رضا سوره ذاریات

متن حدیث
سوره الذاریات ( ۵۱ ) ۱- الطبرسی باسناده عن الرضا علیه السلام فی قول الله عزّوجلّ ( فالمقسّمات أمراً ) قال : الملائکه تقسّم أرزاق بنی آدم ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ، فمن نام فیما بینهما نام عن رزقه . ۲- العیّاشی عن الحسین بن خالد قال : قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام : أخبرنی عن قول الله ( و السماء ذات الحُبُک ) قال : محبوکه إلی الأرض – و شبّک بین أصابعه – فقلت : کیف یکون محبوکه إلی الأرض و هو یقول ( رفع السّموات بغیر عَمَد ترونها ) فقال : سبحان الله ألیس یقول بغیر عمد ترونها ؟ فقلت : بلی ، فقال : فثمّ عمد و لکن لاتری ، فقلت : کیف ذاک ؟ فبسط کفّه الیسری ثمّ وضع الیمنی علیها ، فقال : هذه الأرض الدنیا و السماء
الدّنیا علیها قبّه . ۳- علیّ بن إبراهیم قال : حدّثنی أبی عن الحسین بن خالد عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال : قلت له : أخبرنی عن قول الله ( و السّماء ذات الحبک ) فقال : هی محبوکه إلی الأرض – و شبّک بین أصابعه – فقلت : کیف تکون محبوکه إلی الأرض و الله یقول : رفع السّماء بغیر عَمَد ترونها ؟ فقال : سبحان الله ألیس یقول بغیر عمد ترونها ؟ فقلت : بلی ، فقال : فثمّ عَمَد و لکن لاترونها ، قلت : کیف ذلک جعلنی الله فداک ؟ فبسط کفّه الیسری ثمّ وضع الیمنی علیها ، فقال : هذه أرض الدّنیا و سماء الدنیا علیها فوقها قبّه ، و الأرض الثانیه فوق السماء الدنیا ، و السماء الثانیه فوقها قبّه ، و الأرض الثالثه فوق السماء الثانیه و السماء الثالثه فوقها قبّه ، و الأرض الرّابعه فوق السّماء الثالثه و السّماء الرابعه فوقها قبّه ، و الأرض الخامسه فوق السّماء الرابعه و السماء الخامسه فوقها قبّه ، و الأرض السادسه فوق السماء الخامسه و السماء السادسه فوقها قبّه ، و الأرض السابعه فوق السماء السادسه و السّماء السّابعه فوقها قبّه . و عرش الرّحمن تبارک و تعالی فوق السّماء السابعه ، و هو قول الله ( الّذی خلق سبع سموات و من الأرض مثلهنّ یتنزّل الأمر بینهنّ ) فأمّا صاحب الأمر فهو رسول الله صلّی الله علیه و آله ، و الوصی بعد رسول الله صلّی الله علیه و آله قائم هو علی وجه الأرض ، فإنّما یتنزّل الأمر إلیه من فوق السماء بین السّماوات و
الأرضین . قلت : فما تحتنا إلّا أرض واحده ، فقال : فما تحتنا إلّا أرض واحده و إنّ السّتّ لهنّ فوقنا .
سوره ذاریات ( ۵۱ ) ۱- طبرسی به اسنادش از حضرت رضا (ع) روایت کرده است که آن حضرت درباره آیه شریفه ( پس تقسیم کنندگان امر ) ۱ فرمود : فرشتگان در فاصله طلوع فجر تا طلوع آفتاب ، روزی آدمیان را تقسیم می کنند . بنابر این ، هر کس در بین الطلوعین بخوابد از روزی خود محروم شده است . ۲ ۲- عیاشی از حسین بن خالد روایت کرده است که گفت : به ابوالحسن الرضا (ع) عرض کردم : از این سخن خداوند ( به آسمان دارای زینتها ) ۳ مرا خبر دهید ، حضرت انگشتان خود را درهم فرو برد و فرمود : آسمان ( این گونه ) به زمین بسته شده است ، عرض کردم : چگونه به زمین بسته شده است در حالی که می فرماید ( آسمان را بدون ستون برافراشت ) ۴ حضرت فرمود : سبحان الله مگر نمی فرماید : بدون ستونهای مرئی ؟ عرض کردم : چرا ، فرمود : پس ستونهایی هست اما دیده نمی شوند . عرض کردم : به چه نحو است ؟ حضرت دست چپ خود را باز کرد و آنگاه دست راستش را روی آن قرار داد و فرمود : این زمین دنیاست و ( این هم ) آسمان دنیا که چون گنبدی روی آن قرار گرفته است۵ . ۳- علی بن ابراهیم از پدرش از حسین بن خالد روایت کرده است که گفت
: به ابوالحسن الرضا (ع) عرض کردم : مراد از آیه ( به آسمان دارای زینتها ) خبر دهید ، حضرت انگشتانش را درهم فرو برد و فرمود : آسمان ( این گونه ) به زمین بسته شده است ، عرض کردم : چگونه به زمین بسته شده در حالی که خداوند می فرماید ( آسمان را بدون ستون برافراشت ) ۶ فرمود : عجبا ! مگر نمی فرماید بدون ستونهای مرئی ؟ عرض کردم : چرا ، فرمود : پس ستونهایی هست اما شما آنها را نمی بینید . عرض کردم : چگونه ، فدایت شوم ؟ حضرت دست چپ خود را گشود و آن گاه دست راستش را روی آن قرار داد و فرمود : این زمین دنیاست و آسمان دنیا گنبدوار بر فراز آن قرار گرفته است ، و زمین دوم روی آسمان دنیا و آسمان دوم گنبدوار بر فراز آن جای دارد ، و زمین سوم روی آسمان دوم و آسمان سوم روی آن گنبدزده است ، و زمین چهارم روی آسمان سوم و آسمان چهارم گنبد وار بر فراز آن قرار گرفته است ، و زمین پنجم بر فراز آسمان چهارم و آسمان پنجم بر فراز آن گنبدزده است ، و زمین ششم روی آسمان و پنجم و آسمان ششم گنبدوار بر فراز آن جای گرفته است ، و زمین هفتم روی آسمان ششم و آسمان هفتم گنبدوار بر فراز آن قرار گرفته است . عرش خدای رحمان تبارک و تعالی بر فراز آسمان چهارم است . این است معنای سخن خداوند که ( خدایی که آسمانهای هفت گانه و همانند
آنها زمین را خلق کرد بین آنها امر را فرو فرستاد ) ۷ . اما صاحب امور رسول خدا (ص) است ، و وصی بعد از رسول خدا قائم بر روی زمین است ، و امر از بالای آسمان ، میان آسمانها و زمین ، بر او نازل می شود . عرض کردم : پس زیر پاهای ما یک زمین بیشتر نیست ؟ فرمود : آری ، زیر پای ما یک زمین بیشتر نیست و شش زمین دیگر بالای ماست۸ .
منبع حدیث
۱- ذاریات/ ۴ . ۲- مکارم الاخلاق ۳۰۵ . ۳- ذاریات / ۷ . ۴- رعد / ۲ . ۵- تفسیر عیّاشی ۲/ ۲۰۳ . ۶- ذاریات/ ۷ . ۷- طلاق / ۱۲ . ۸- تفسیر قمّی۲/ ۳۲۸- ۳۲۹ .
برگرفته از کتاب دانستنی های امام رضا علیه السلام دانستنی های رضوی۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *