احادیث و سخنان

احادیث تفسیری امام رضا سوره اعراف

متن حدیث
سوره الأعراف ( ۷ ) ۱- العیّاشی عن محمّد بن الفضیل عن أبی الحسن الرضا علیه السلام فی قول الله ( خذوا زینتکم عند کلّ مسجد ) قال : هی الثیاب . ۲- العیّاشی عن الوشّاء عن الرضا علیه السلام قال : کان علیّ بن الحسین علیه السلام یلبس الجبّه و المطرف من الخز و القلنسوه ویبیع المطرف و یتصدّق بثمنه و یقول : (
قل من حرّم زینه الله الّتی أخرج لعباده و الطیّبات من الرّزق ) . ۳- علیّ بن إبراهیم ، قال : حدّثنی أبی عن محمّد بن الفضیل عن أبی الحسن علیه السلام [ فی قوله تعالی ( فأذّن مؤذّن بینهم أنْ لعنه الله علی الظالمین ) ] قال : المؤذّن أمیرالمؤمنین علیه السلام یؤذّن أذاناً یسمع الخلائق کلّها ، و الدلیل علی ذلک قول الله عزّوجلّ فی سوره البراءه ( و أذان من الله و رسوله ) فقال أمیرالمؤمنین علیه السلام : کنت أنا الأذان فی الناس . ۴- علیّ بن إبراهیم عن الحسین بن خالد عن أبی الحسن الرضا علیه السلام : أنّه أعطی بلعم بن باعورا الاسم الأعظم فکان یدعو به فیستجاب له ، فمال إلی فرعون ، فلمّا مرّ فرعون فی طلب موسی و أصحابه ، قال فرعون لبلعم : ادع الله علی موسی و أصحابه لیحبسه علینا ، فرکب حمارته لیمرّ فی طلب موسی و أصحابه فامتنعت علیه حمارته ، فأقبل یضربها فأنطقها الله عزّوجلّ فقالت : ویلک علی ماتضربنی أترید أن أجی ء معک لتدعو علی موسی نبیّ الله ، و قوم مؤمنین ، فلم یزل یضربها حتّی قتلها ، و انسلخ الاسم الأعظم من لسانه و هو قوله ( فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین ) . ۵- العیّاشی عن محمّد بن أبی زید الرّازی عمّن ذکره عن الرضا علیه السلام قال : إذا نزلت بکم شدّه فاستعینوا بنا علی الله ، و هو قول الله ( و للّه الأسماء الحسنی فادعوه بها ) . قال : قال أبوعبدالله علیه السلام : نحن والله الأسماء الحسنی الّذی لایقبل من
أحد إلّا بمعرفتنا ، [ قال : فادعوه بها ] .
سوره اعراف ( ۷ ) ۱- عیاشی از محمد بن فضیل ، از حضرت ابوالحسن الرضا (ع) درباره آیه شریفه ( در هر مسجدی زینت تان را بردارید ) ۱ روایت کرده است که فرمود : ( مقصود از زینت ) لباس است ۲ . ۲- عیاشی از وشاء از حضرت رضا (ع) روایت کرده است که فرمود : علی بن الحسین (ع) جبه و ردای خزی نگارین و شب کلاه می پوشید ، و ردای خزی خود را می فروخت و پول آن را صدقه می داد و این آیه را می خواند ( بگو چه کسی زینت خدا و رزق پاک را که برای بندگانش آورده حرام کرده است ) ۳ . ۳- علی بن ابراهیم از پدرش ، از محمد بن فضیل ، از حضرت ابوالحسن (ع) [ درباره آیه شریفه ( ندا دهد ندا دهنده ای که لعنت خدا بر ظالمین ) ] ۴ روایت کرده است که فرمود : آن مؤذن و ندا دهنده امیرالمؤمنین (ع) است و چنان ندایی سر می دهد که به گوش همه خلایق می رسد . دلیل بر این ، سخن خدای عزّوجلّ است در سوره برائت ( و أذان من الله و رسوله ) ۵ زیرا امیرالمؤمنین فرمود : آن اذان و ندا دهنده در میان مردم من بودم ۶ . ۴- علی بن ابراهیم از حسین بن خالد ، از ابوالحسن الرضا (ع) روایت کرده است که فرمود : به
بلعم بن باعورا اسم اعظم داده شده بود و او با آن اسم دعا می کرد و دعایش مستجاب می شد . اما بلعم به فرعون تمایل پیدا کرد ، وقتی فرعون به تعقیب موسی و یارانش پرداخت ، به بلعم گفت : دعا کن که خداوند نگذارد موسی و یارانش از چنگ ما بگریزند . بلعم شروع به زدن الاغ کرد ، الاغ به اذن خداوند عزّوجلّ زبان باز کرد و گفت : وای بر تو ، چرا مرا می زنی ، آیا می خواهی همراه تو بیایم تا موسی پیامبر خدا و عده ای از مؤمنین را نفرین کنی ؟ بلعم آن قدر الاغش را زد که از پا در آمد ، پس اسم اعظم خداوند از زبان بلعم گرفته شد ، این است معنای آیه شریفه ( پس بیرون آمد از آن پس شیطان او را پیروی کرد پس او از گمراهان شد ) ۷ . ۵- عیاشی از محمد بن ابی زید رازی ، از شخصی که نامش را برد ، از حضرت رضا (ع) روایت کرده است که فرمود : هرگاه گرفتار سختی و بلایی شدید به نام و واسطه ما از خداوند کمک بطلبید ، خداوند می فرماید ( و برای خدا اسماء حسنایی است با آن اسماء او را بخوانید ) ۸ ابوعبدالله ( صادق ) (ع) فرموده است : به خدا سوگند اسمای حسنای خدا ما هستیم ، که ( طاعت و دعا ) از هیچ کس پذیرفته نمی شود جز با شناخت ما [ فرمود : پس خداوند را به این اسماء
حسنی دعا کنید ] ۹ .
منبع حدیث
۱- أعراف / ۳۱ . ۲- تفسیر عیّاشی ۲/ ۱۲ . ۳- تفسیر عیّاشی ۲/ ۱۴ ، و آیه در سوره أعراف / ۳۲ . ۴- أعراف / ۴۴ . ۵- توبه / ۳ . ۶- تفسیر قمّی ۱/ ۲۳۱ . ۷- تفسیر قمّی ۱/ ۲۴۸ ، آیه در سوره أعراف / ۱۷۵ . ۸- أعراف / ۱۸۰ . ۹- تفسیر عیّاشی ۲/ ۴۲ .
برگرفته از کتاب دانستنی های امام رضا علیه السلام دانستنی های رضوی۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *