احادیث تفسیری, احادیث و سخنان

احادیث امام رضا (ع) – استشفاء به قرآن

امام رضا علیه السلام میفرماید: در قرآن شفا و درمان هر دردی است، و از [صفحه ۳۲ ] قرآن درمان بخواهید. کسی که او را قرآن
۸۹ ) امام رضا علیه السلام میفرماید: امیرالمؤمنین فرمود: اگر کسی از شما : شفا و درمان ندهد، درمانی برای او نیست. (بحار: ۲۰۰
یا ایها الذین امنوا » حاجتی دارد، اول بامداد روز پنج شنبه به سراغ آن برود، و چون از منزل خارج شود، آیه آخر سوره آل عمران
و آیۀ الکرسی و سوره قدر و سوره حمد را قرائت کرده، زیرا در این آیات « اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم و تفلحون
قضاء حوائج دنیا و آخرت است [ ۲۳ ]. در حدیثی دیگر حضرت رضا علیه السلام میفرماید: دو برادر خدمت رسول اکرم صلی الله
علیه و آله رسیدند و گفتند: یا رسول الله ما در نظر داریم برای تجارت به شام برویم، چیزی به ما تعلیم دهید. نبی اکرم صلی الله علیه
و آله فرمود: هر گاه در منزلی فرود آمدید و نماز عشاء را خواندید و بعد خواستید بخوابید تسبیح فاطمه زهرا علیها السلام و آیۀ
الکرسی را بخوانید گزندی به شما نخواهد رسید [ ۲۴ ]. همچنین طبرسی در مکارم الاخلاق مینویسد، حضرت رضا علیه السلام
فرمود: هر گاه از چیزی ترسیدی ۱۰۰ آیه از قرآن مجید، از هر کجای آن را که خواستی قرائت کند، سپس سه مرتبه بگو: اللهم
اکشف عنی البلاء خدایا بلا را از من دور کن [ ۲۵ ]. علی بن نعمان میگوید: خدمت امام هشتم علیه السلام عرض کردم، فدایت
گردم. من زگیل بسیاری در بدن دارم که باعث ناراحتی من شده است. از شما میخواهم، چارهای برای رفع آن به من تعلیم دهید،
که مفید باشد. [صفحه ۳۳ ] امام رضا علیه السلام فرمود: برای هر کدام از آنها هفت دانه جو تهیه کن و بر هر یک هفت بار از اول
و سه آیه سوره مبارکه طه (آیههای ۱۰۴ تا ۱۰۷ ) را قرائت کن و سپس دانههای جو را یکی یکی « هباء منبثا » سورهی واقعه تا جمله
.[ بردار و هر یک را بر زگیلی بسای [ ۲۶
برگرفته از کتاب امام رضا علیه السلام و قرآن نوشته: غلامرضا اکبری زیبدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *