احادیث و سخنان

احادیث امام رضا – در شهادت زنان

۴- محمد بن فضیل گوید: از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم شهادت زنان در نکاح و یا طلاق و یا در رجم جایز است؟
فرمود: شهادت زنان در مواردی که مردان نمیتوانند دخالت کنند جایز است، و شهادت زنان در هنگام نکاح در صورتی که مردی هم در میان باشد جایز است، و در مورد زنا اگر سه مرد باشند و دو زن مانعی ندارد، و شهادت آنها در موارد طلاق و قتل جایز نیست.
۵- حضرت رضا علیه السلام از پدرانش از علی علیه السلام روایت کرده که از حضرت رسول صلی الله علیه و آله در مورد زنی که متهم شده بود زنا داده پرسیده شد، و آن زن مدعی بود که بکر است.
پیغمبر اکرم به من فرمان داد تا زنها را حاضر کنم و آنها زن نامبرده را معاینه کنند و صحت و سقم گفته او را معلوم نمایند، زنها پس از معاینه نظر دادند که آن زن هنوز بکر است.
فرمود: من چگونه زنی را که هنوز مهر خداوند روی آن هست حد بزنم، و در این موارد شهادت زنان را قبول میفرمود و امضاء میکرد.
۶- حضرت رضا علیه السلام فرمود: علت قبول نکردن شهادت زنان در طلاق و رویت هلال از این جهت است که آنها از رویت هلال ناتوان هستند و در
[صفحه ۷۶۱]
طلاق نیز بیشتر طرف زنان را میگیرند، از این جهت شهادت زنان فقط در موارد ضروری مانند شهادت قابله و یا جاهائی که جایز نیست مردان در آن بنگرند و حقیقت را دریابند و شهادت بدهند مورد قبول است.
همان طور که اگر مسلمانی پیدا نشد در موردی شهادت بدهد، جایز است اهل کتاب و مجوس شهادت بدهند و شهادت آنها مورد قبول میباشد، و در قرآن مجید هم به این موضوع اشاره شده است، و همچنین اگر کودکان در مورد قتل یک نفر در صورتی که مردی نباشد شهادت بدهند شهادت کودکان قبول است.
۷- محمد بن اسماعیل بن بزیع گوید: از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم زنی ادعا میکند که یکی از خویشاوندانش در هنگام مرگ وصیت کرده که از محل ثلث او یکی از بردگانش را آزاد کنند، و شاهدی در این مورد جز زنها نیست.
فرمود: در این مورد شهادت زنان پذیرفته نیست.
برگرفته از کتاب اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام نوشته: عزیزالله عطاردی قوچانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *