احادیث و سخنان

احادیث امام رضا – حد زانی

۳- حضرت رضا علیه السلام فرمود: خداوند متعال از این جهت زنا را حرام فرموده که از آن فساد و گناه تولید میگردد، و در اثر آن قتل نفس و کشتار پیش میآید، و نسب مردم درهم میریزد و خانوادهها از هم متلاشی میشود، و اطفالی که از آن فساد تولید میگردند بدون تربیت و مربی میمانند، و فسادهای دیگری که بر این کار مترتب است در جامعه پیش میآید.
۴- محمد بن سنان گوید: حضرت رضا علیه السلام در جواب مسائل من نوشت:
علت اینکه خداوند متعال تهمت زدن به زنان پارسا را حرام کرده و نسبت دادن زنا را به آنها تحریم فرموده از این جهت است، که شوهران آنها در مورد اولاد خود به شک و تردید گرفتار نشوند، و در نتیجه ارتباط خانوادهها از هم گسیخته نگردد، و موضوع ارث باطل نشود، و مردان به کودکان خود نظر خوبی داشته باشند و آنها را تربیت کنند، و روی هم رفته جامعه گرفتار فساد و تباهی نگردد.
۵- محمد بن سنان گوید: حضرت رضا علیه السلام در پاسخ سوالات من نوشت:
علت اینکه خداوند متعال در موضوع زنا چهار شاهد طلب کرده و در سایر حقوق دو شاهد از این جهت است که خواسته در مورد زنا که مربوط به حفظ و
حراست ناموس است شدت به خرج دهد، زیرا در این جا موضوع قتل در بین است، و نفی نسب فرزند به پدر و میراث به میان میآید، و اگر شدت و دقت نبود جامعه فاسد میشد و هرج و مرج پیش میآمد.
۶- محمد بن سنان گوید: حضرت رضا علیه السلام در پاسخ مسائل من نوشت:
علت اینکه زانی را باید به شدت بزنند از این جهت است، که وی مرتکب زنا شده و بدنش لذت برده است، و زدن را برای عقوبت زانی قرار داده تا وی عبرت بگیرد و دیگران هم عبرت بگیرند، و بدانند که زنا و تجاوز به ناموس از بزرگترین جنایات و گناهان میباشد.
۷- محمد بن سنان گوید: حضرت رضا علیه السلام در پاسخ مسائل من نوشت:
علت اینکه خداوند متعال شهوت مردان را با مردان و زنان را با زنان حرام فرموده، از این جهت است که اگر این کردار ناپسند در میان جامعه رواج یافت دیگر مردان دنبال زنان و زنان دنبال مردان نخواهند رفت، و نسل بشر منقطع خواهد شد و نظم جامعه درهم خواهد ریخت و دنیا را فساد خواهد گرفت.
برگرفته از کتاب اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام نوشته: عزیزالله عطاردی قوچانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *