احادیث تفسیری

دیدگاه امام رضا (ع) – مقایسه رؤ یای معصوم و افراد غیر معصوم

رؤ یای غیر معصوم همچون بیداری اش به میزان نیاز است . زیرا در هر دو احتمال خطا هست ؛ ولی رؤ یای معصوم علیه السلام
مانند بیداری اش حق و عدل ، و از راهیابی خطا و تصورات شیطانی در امان است . حضرت رضا علیه السلام به وشاء می فرمایند :
پدرم علیه السلام را در خواب دیدم که فرمود : پسرم هنگامی که در سختی بودی ، این ذکر را بیش تر بگو : یا رؤ وف یا رحیم ، و
آن چیزی که ما در خواب می بینیم ، مانند آن است که در بیداری دیده باشیم ؛ راءیت اءبی علیه السلام فی المنام ، قال : یا بنی اذا
کنت فی شده فاءکثر اءن تقول : یا رؤ وف یا رحیم ، و الذی نراه فی المنام کما نراه فی الیقظۀ . ( ۶۹۷ ) همچنین حضرت رضا علیه
السلام می فرمایند : شب گذشته پدرم نزد من بود؛ ان اءبی کان عندی البارحۀ . حسن بن علی می گوید : به ایشان عرض کردم :
پدرتان ؟ حضرت فرمودند : پدرم ؛ اءبی . گفتم : پدرتان ؟ حضرت فرمودند : پدرم ؛ اءبی . گفتم : پدرتان ؟ حضرت فرمودند : در
خواب دیدم ؛ حضرت جعفر علیه السلام نزد پدرم می آمد و می گفت : ای پسرم چنین کن ، ای پسرم چنان کن ؛ فی المنام ؛ ان
جعفرا کان یجی ء الی اءبی ، فیقول یا بنی افعل کذا . حسن بن علی می گوید : پس از مدتی نزد حضرت رضا علیه السلام رفتم
( ایشان فرمودند : ای حسن ، بی تردید خواب و بیداری ما یکسان است ؛ یا حسن ! ان منامنا و یقظتنا واحده . ( ۶۹۸
برگرفته از کتاب قرآن کریم از منظر امام رضا علیه السلام نوشته: آیت الله العظمی جوادی آملی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *