احادیث تفسیری

دیدگاه امام رضا (ع) – قداست چشمان حق بین

راز پاکی این دیدگان از پلیدی شیطان ، اخلاص آن هاست . زیرا این چشمان ، همان قلوب شیفته و خاضع و خالص شده برای
خداوند است و بر پایه ی اعتراف شیطان ، او از اغوای مخلصان و گمراه کردن آنان و نیز چیره شدن بر ایشان ناتوان است ؛ به گونه
ای که شرور و وسوسه ها و دسیسه ها و ریسمان ها و شریکان او توان دسترسی به مقام آن ها را ندارند . چون برترین جایگاه
شیطان ، تجرد خیالی و وهمی است و در تجرد عقلی تام هیچ پایگاهی ندارد . او از مراد مخلص آگاهی ندارد تا بتواند وی را
بفریبد و در کار او دسیسه کند . بنده ای که خداوند او را برای خود خالص گردانیده است ، همه ی سرمایه ها و زینت های شیطانی
را رها می کند و در نتیجه ، شیطان را در علم و عمل او بهره ای نیست . به کمک این ستون نوری سداد آور و توفیق بخش است که
امام معصوم علیه السلام از ایمان و نفاق پنهان در سینه ها آگاه می شود . زیرا به واسطه ی آن نور، باطن چون ظاهر برای او آشکار
می گردد، بدون آن که حجابی در کار باشد . از این رو حضرت رضا علیه السلام در نامه ای برای بعضی از یارانش چنین نوشت :
هنگامی که مردم را می بینیم ، آن ها را با حقیقت ایمان یا حقیقت نفاق می شناسیم ؛ اءنا لنعرف الرجل اذا راءیناه بحقیقۀ الایمان و
حقیقۀ النفاق . ( ۹۴ ) زیرا برای کسی که از ستون نوری بر گرفته از خیمه گاه عالم طبیعت و پر کشیده تا عنان عالم غیب برخوردار
است ، قلب های بندگان مانند قلب هایشان هویداست ، بی آن که حجابی باشد . شاهد گویای مدعا، این روایت حمزه بن
عبدالمطلب بن عبدالله جعفی است : نزد حضرت رضا علیه السلام رفتم در حالی که کتاب یا کاغذی همراه داشتم و در آن از امام
صادق علیه السلام چنین نقل شده بود : دنیا برای صاحب این امر امامت همچون گردویی دو نیم شده تمثل یافته است ؛ اءن الدنیا
مثلت لصاحب هذا الاءمر فی مثل فلقۀ الجوزه . حضرت رضا علیه السلام فرمود : ای حمزه ، به خدا سوگند! این سخن حق است ،
( آن را بر روی پوستی بنویس ؛ یا حمزه ، ذا والله حق فانقلوه الی اءدیم . ( ۹۵
برگرفته از کتاب قرآن کریم از منظر امام رضا علیه السلام نوشته: آیت الله العظمی جوادی آملی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *