احادیث تفسیری

دیدگاه امام رضا (ع) – حقیقت قرآن

اساسا قرآن وجودی علمی دارد و وجودی عینی موجود در خارج که هیچ گاه ، در گذشته و آینده ، از یکدیگر جدا نمی شوند .
هر دو نور واحدی هستند که از سوی او صادر گردیده اند، به گونه ای که وجود عینی را ارسال ، و همراه با آن ، وجود علمی را
فرو فرستاده است . این ارسال و نزول ، تنها با هدف قیام مردم به قسط و عدالت نبوده است ؛ لیقوم الناس بالقسط، بلکه از جهت
ذات و صفت و فعل نیز سبب خروج مردم از ظلمت ها به سوی نور است ؛ لیخرجکم من الظلمات الی النور . ( ۷) از این رو، قرآن را
از دو دیدگاه می توان بررسی کرد : قرآن علمی و قرآن عینی خارجی . یکم . قرآن علمی قرآن ، کلام خداوند و کتاب اوست و
بدون آن که مشهود بندگانش باشد، در آن جلوه کرده است ؛ ریسمانی الاهی است که مردم را به چنگ زدن به آن امر فرموده
است . بنابراین ، یک طرف ریسمان به دست خداوند و طرف دیگر آن به دست مردم است ؛ ریسمانی با مراتب متفاوت که بعضی
از مراتب آن بر بعضی دیگر برتری دارد، به گونه ای که از مرتبه ی عالی به مرتبه ی دانی سیر نزولی داشته ، بر عکس آن نیز از
مرتبه ی پایین به مرتبه ی بالاتر سیر صعودی را می پیماید؛ انا جعلناه قرانا عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم
۸) همچنین از مراتب میانی عالم طبیعت و قالب الفاظ و عالم عقل و تجرد تام به ام الکتاب و فی صحف مکرمۀ مرفوعۀ مطهره ) .
باءیدی سفره کرام برره ( ۹) یاد شده است .
برگرفته از کتاب قرآن کریم از منظر امام رضا علیه السلام نوشته: آیت الله العظمی جوادی آملی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *